Δημ. Αστυνομία: Ποιοι και πώς συμμετέχουν

1.200 μόνιμες θέσεις σε όλη τη χώρα
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ και οι απόφοιτοι Λυκείων, όπως αναφέρουν στο workenter.gr πηγές του ΥΠ.ΕΣ.

Συγκεκριμένα κριτήρια και όρια θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για τις 1.200 μόνιμες προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία.

Δεδομένου ότι πρόκειται για Σώμα Ασφαλείας υπάρχουν όρια ηλικίας και ύψους, ενώ οι επιλεχθέντες θα περάσουν από αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες.

Σημειώστε:

  1. Όρια ηλικίας: έως 30 για ΠΕ και ΤΕ, έως 26 για ΔΕ
  2. Ύψος: 1,67 για τις γυναίκες, 1,70 για τους άνδρες

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών -και κατ΄ αποκλειστικότητα δημοσίευσε το workenter.gr από τις 28 Ιουνίου 2022, η επιλογή θα γίνει με μικτό σύστημα (γραπτές εξετάσεις και μόρια).

Οι γραπτές εξετάσεις, με βάση τη ως τώρα διαθέσιμη πληροφόρηση, θα γίνουν με το σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Η διαγωνιστική διαδικασία θα αφορά: α) εξέταση γνώσεων, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας και δομημένη συνέντευξη, καθώς και πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Στο βαθμό της γραπτής εξέτασης θα προστεθούν και μόρια, ως προσαυξήσεις, τα οποία προέρχονται από:

  • Γενικό βαθμό του πτυχίου ή το απολυτήριο τίτλο σπουδών
  • Εντοπιότητα
  • Ιδιότητα πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου
  • Γνώση ξένων γλωσσών

Συμμετέχουν όλα τα πτυχία και τα απολυτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ και οι απόφοιτοι Λυκείων και ΙΕΚ.

Όπως αναφέρουν στο workenter.gr υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, όλοι οι τίτλοι γίνονται αποδεκτοί.

Το αρμόδιο υπουργείο ήδη προετοιμάζει τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε η προκήρυξη να δημοσιευθεί.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram