Δικαστική Αστυνομία: Ποιοι ΑμεΑ δίνουν μόρια διορισμού

Μόνιμες προσλήψεις για έμμεση ΑμεΑ εμπεριέχει η προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 500 μονίμων στο ένστολο προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας. Στον κατωτέρω πίνακα αναλύεται, μεταξύ άλλων, ανά κλάδο ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχούν στις ειδικές κατηγορίες ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό, σύζυγο ή γονέα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Δικαστική Αστυνομία: Έτσι θα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δικαστική Αστυνομία: Ποιοι ΑμεΑ δίνουν μόρια διορισμού.