Δικαστική Αστυνομία: Αναλυτικά τα καθήκοντα των 700 μόνιμων

Αφορά ένστολο και πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό

Με 700 μονίμους υπαλλήλους, σε όλη τη χώρα, θα ενισχυθεί ο νεοσύστατος θεσμός της Δικαστικής Αστυνομίας.

Μάλιστα, αξιόπιστες πηγές με γνώση στο θέμα αποκάλυψαν στο workenter.gr, το οποίο παρακολουθεί στενά και με συνεχή ενημέρωση τη διαδικασία, πως θα προσληφθούν:

  • 600 ένστολοι που θα συγκροτήσουν το Αστυνομικό Τμήμα και
  • 100 υπάλληλοι που θα στελεχώσουν το Πολιτικό Τμήμα.

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι ο αριθμός των θέσεων μπορεί οριακά να αυξηθεί, όταν θα ξεκινήσει η επεξεργασία της προκήρυξης.

Ποια τα καθήκοντα των ένστολων

Στα βασικά καθήκοντα του ένστολου τμήματος περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν τη φύλαξη των δικαστικών μεγάρων και των δικαστικών αιθουσών και την εκτέλεση ποινικών αποφάσεων και επιδόσεων δικογράφων.

Ειδικότερα, το ένστολο τμήμα της Δικαστικής Αστυνομίας θα στελεχώνεται από μόνιμα τοποθετημένα στα κατά τόπους δικαστήρια ένστολα και ένοπλα στελέχη, που θα υπάγονται στις άμεσες οδηγίες των ασκούντων τη διοίκηση των δικαστηρίων, με κύρια καθήκοντα τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των δικαστικών αιθουσών και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων, απελευθερώνοντας πολύτιμους ανθρώπινους πόρους για την Ελληνική Αστυνομία.

Παράλληλα, στα καθήκοντα του ένστολου τμήματος της Δικαστικής Αστυνομίας περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εκκρεμών ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων.

Αντίστοιχα, με τη δημιουργία του πολιτικού-επιστημονικού κλάδου προβλέπεται η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα παρέχει τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους σε κρίσιμους τομείς και σε ζητήματα επί εκκρεμών δικών, επικουρώντας ουσιαστικά τους δικαστές και τους εισαγγελείς στο έργο τους.

Επιπλέον, για την υποβοήθηση του έργου των δικαστηρίων, στα βασικά καθήκοντα του πολιτικού-επιστημονικού προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας περιλαμβάνεται η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων, η σύνταξη επιστημονικών - τεχνικών εκθέσεων επί ζητημάτων εκκρεμών υποθέσεων, όταν κρίνεται αυτό αναγκαίο από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, η μετάφραση και διερμηνεία από και προς την ελληνική γλώσσα εγγράφων, δικογράφων ή στο πλαίσιο της προφορικής διαδικασίας των δικών.

Πως θα γίνει η επιλογή των υποψηφίων

Για το πολιτικό προσωπικό: Ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετάσεις - Γραπτές εξετάσεις - Προφορικές εξετάσεις

Για το αστυνομικό προσωπικό: Ψυχοτεχνικές και υγειονομικές εξετάσεις - Αθλητικές δοκιμασίες - Γραπτές εξετάσεις – Προφορικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι για να διοριστούν, θα πρέπει να περάσουν διαδοχικά τα στάδια που αναφέρονται παραπάνω και να είναι επιτυχόντες σ΄ αυτά.

Δηλαδή, ο υποψήφιος που διεκδικεί θέση στο πολιτικό τμήμα, για να δώσει γραπτές εξετάσεις θα πρέπει πρώτα να έχει περάσει την ψυχοτεχνική και την υγειονομική εξέταση.

Αυτά είναι τα στάδια έκδοσης της προκήρυξης

Τα στάδια έκδοσης της προκήρυξης έχουν ως εξής:

  • Δημιουργία προκήρυξης (αρμόδιος φορέας: Διεύθυνση Διοικητικού υπ. Δικαιοσύνης)
  • Υποβολή αιτήσεων (αρμόδιος φορέας: Γραμματείες Δικαστηρίων όλης της χώρας)
  • Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (αρμόδιος φορέας: υπουργείο Δικαιοσύνης)
  • Εκδίκαση πιθανών ενστάσεων (αρμόδιος φορέας: ΑΣΕΠ)
  • Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (αρμόδιος φορέας: υπουργείο Δικαιοσύνης)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών για τη Δικαστική Αστυνομία

Έτσι θα γίνουν οι προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram