Δικαστική Αστυνομία: 4 “δεξαμενές” δίνουν μόρια για πρόσληψη ΑΣΕΠ

Τέσσερις “δεξαμενές” τροφοδοτούν τους υποψηφίους για την πρόσληψη 500 στελεχών στο αστυνομικό προσωπικό της προκήρυξης για τη Δικαστική Αστυνομία. Αυτά είναι: Τα παραπάνω κριτήρια δίνουν επιπλέον μόρια ΑΣΕΠ. Όσοι δεν τα έχουν, δεν “κόβονται”, απλώς δεν παίρνουν μόρια διορισμού από αυτές τις ιδιότητες. Τα απαραίτητα προσόντα για τη Δικαστική Αστυνομία Η συμμετοχή των υποψηφίων ωστόσο, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δικαστική Αστυνομία: 4 “δεξαμενές” δίνουν μόρια για πρόσληψη ΑΣΕΠ.