Διδακτορικό στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Γνωστικά πεδία έρευνας, δικαιολογητικά, προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 9 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022.

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά πεδία έρευνας:

 1. Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας
 2. Δημογραφία και Εκπαίδευση
 3. Συμπεριφορική Στατιστική
 4. Ανάλυση Δεδομένων
 5. Στατιστική
 6. Θεωρία Αποφάσεων

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση σχετικό έγγραφο: Υπόδειγμα-Αίτησης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες
 • Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 9 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στα 2462061607 και 2462061601 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected]

Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram