Διδακτορικό στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Ερευνητικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Προτεινόμενα πεδία έρευνας:

 • Αλλαγές στον Εργασιακό Χώρο
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Δικτύων Εφοδιασμού
 • Αναλυτική και Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Αρχιτεκτονική των Επιλογών και Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ
 • Διαφήμιση και Επικοινωνία
 • Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Διοίκηση Ποικιλίας στον Κλάδο του Λιανικού Εμπορίου
 • Επιχειρησιακή Αναλυτική και Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινο Μάρκετινγκ
 • Θέματα Φύλου σε Οργανισμούς Έντασης Γνώσης
 • Καταγραφή, Μέτρηση και Διαχείριση Εμπειρίας Πελάτη
 • Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά
 • Οργανωσιακή Σιωπή
 • Πολυ-καναλικό Μάρκετινγκ
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή στα Ψηφιακά Μέσα και Ενέργειες Μάρκετινγκ, αποτελεσματικότητα των μέσων και ενεργειών αυτών
 • Σχεδίαση Διαδικτυακών Ιστοχώρων και Εμπειρία Χρήστη
 • Τιμολόγηση
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Ψυχολογία του Καταναλωτή
 • Servicescapes

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία
 5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικών επιπέδου C2/Γ2
 6. Δύο συστατικές επιστολές
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 9. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων
 10. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν:

α) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση e-mail [email protected]

β) εγγράφως, με αποστολή απλού ταχυδρομείου, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 705.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203622

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram