Διδακτορικό στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία
Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Θέσεις ανά γνωστικό αντικείμενο:

Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

 • 3 - Αρχαία Ελληνική Ιστορία
 • 1 - Ρωμαϊκή Ιστορία
 • 3 - Βυζαντινή Ιστορία
 • 1 - Ιστορία και Πολιτισμός των σλαβικών λαών

Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας

 • 2 - Νεοελληνική Ιστορία
 • 1 - Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων
 • 2 - Τουρκολογία
 • 2 - Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου

Τομέας Αρχαιολογίας

 • 4 - Προϊστορική Αρχαιολογία
 • 3 - Κλασική Αρχαιολογία
 • 10 - Βυζαντινή Αρχαιολογία

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Ερευνητική πρόταση
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
 • Ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα
 • Δύο συστατικές επιστολές

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στα 2310995223 και 2310995225.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram