Διδακτορικό στο τμήμα Γεωπονίας

Γνωστικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία
Προκήρυξη πέντε θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το Τμήμα Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά πεδία:

1. «Συγκαλλιέργεια εδώδιμων ψυχανθών και σιτηρών»: Τα ψυχανθή (όσπρια) αποτελούν μια πολύτιμη πρωτεϊνούχα τροφή για τον άνθρωπο, η οποία θεωρείται απαραίτητο κομμάτι ή ακόμη και η βάση της μεσογειακής διατροφής. Η συγκαλλιέργεια αγρωστωδών και εδώδιμων ψυχανθών θα μπορούσε να αποτελέσει μία νέα ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία θα εξετάσει την δυνατότητα ταυτόχρονης καλλιέργειας σιτηρών- ψυχανθών για συγκομιδή καρπού, με σκοπό την παραγωγή σκευασμάτων πρωινού για ανθρώπινη κατανάλωση. Παράλληλα μια τέτοια καλλιέργεια συμβάλει στην αειφορική αξιοποίηση των παραγωγικών εδαφικών πόρων. Σκοπός της διατριβής είναι να μελετηθεί η δυνατότητα συγκαλλιέργειας διαφόρων εγχώριας προέλευσης ποικιλιών στις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της Δυτικής Μακεδονίας εδώδιμων ψυχανθών με σιτηρά, για παραγωγή καρπού ανθρώπινης κατανάλωσης η οποία θα προσφέρει μία νέα πρόταση στη βιομηχανία τροφίμων. Συγκεκριμένα θα επιχειρηθεί η δημιουργία ενός καινούριου προϊόντος πρωινού, που περιλαμβάνει δημητριακά αλλά και πρωτεϊνούχο σκεύασμα καθαρά φυτικής προέλευσης. Επίσης, θα αξιολογηθεί η εκτίμηση του ενδιαφέροντος του καταναλωτή για την κατανάλωση τέτοιων προϊόντων.

2. «Ανθεκτικότητα σε παθογόνα του γενετικού υλικού του κρόκου Crocus sativus L .»: Ο κρόκος (saffron) είναι τα αποξηραμένα στίγματα του άνθους του φυτού Crocus sativus L. που καλλιεργείται σε μεγάλη κλίμακα σε χώρες όπως Ιράν, Ινδία και σε μικρότερη κλίμακα σε Ελλάδα, Ιταλία, Μαρόκο και Ισπανία. Στην Ελλάδα καλλιεργείται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Το φυτό αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κυρίως ασθενειών τα οποία έως σήμερα δεν έχουν επιλυθεί, και προκαλούν σοβαρές επιπλοκές στην ανάπτυξη του φυτού και την εν γένει επιβίωση του. Βασικός σκοπός της διατριβής είναι η πραγματοποίηση έρευνας όσον αφορά την αξιολόγηση του υπάρχοντος γενετικού υλικού σχετικά με την ύπαρξη ανθεκτικότητας - ανεκτικότητας του υπάρχοντος γενετικού υλικού του κρόκου. Αρχικά θα πρέπει να εξακριβωθεί ποια παθογόνα προκαλούν την πρωτογενή προσβολή στο φυτό και θα ακολουθήσει η απομόνωση τους,καθώς και η απομόνωση ωφέλιμων οργανισμών που σχηματίζουν αμοιβαία σχέση με τα φυτά. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του υπάρχοντος γενετικού υλικού όσον αφορά την ύπαρξη ανθεκτικότητας των ποικιλιών κρόκου και επιλογή των ανθεκτικών φυτών και θα επιχειρηθεί η απομόνωση των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την ανθεκτικότητα.

3. «Βιολογικές παράμετροι και δυνητική καλλιέργεια της καραβίδας του γλυκού νερού του γένους Astacus στη Δυτική Μακεδονία»: Τα καρκινοειδή παρουσιάζουν ιδιαίτερη οικονομική σημασία επιτυγχάνοντας υψηλές τιμές στην αγορά προερχόμενα όμως από τη χώρα μας μόνο ως αποτέλεσμα αλιευτικής προσπάθειας. Ένα αλίευμα με μεγάλο εξαγωγικό χαρακτήρα είναι η καραβίδα γλυκού νερού της Λίμνης Πολυφύτου, η οποία αποφέρει σημαντικό εισόδημα για τους αλιείς της συγκεκριμένης περιοχής. Το είδος αυτό αποτελεί εξαιρετικό έδεσμα υψηλής εμπορικής αξίας και καταναλώνεται σε μεγάλο βαθμό σε χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης, οι οποίες αποτελούν και τις αγορές στις οποίες εξάγεται από την περιοχή της Λίμνης Πολυφύτου. Ωστόσο, ενώ καλλιέργεια καραβίδας γλυκού νερού έχει αναπτυχθεί και απαντάται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στην Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιηθεί προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση μέχρι σήμερα.

Ως εκ τούτου, σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι να εξετάσει τις βιολογικές παραμέτρους που ενδεχομένως θα επιτρέψουν την εκτροφή των αυτόχθονων ειδών καραβίδας στη χώρα μας. Ειδικότερα, στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εγκαθίδρυση της καλλιέργειας της καραβίδας του γλυκού νερού στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Επομένως, θα πραγματοποιηθεί σύγκριση διαφορετικών πρωτοκόλλων που θα αφορούν την διαδικασία ταΐσματος, τις συνθήκες αναπαραγωγής τους, την εκτίμηση των διαφορετικών επιπέδων θερμικού και οξειδωτικού στρες κάτω από συνθήκες εκτροφής καθώς επίσης και τις μεθόδους προστασίας τους από παθογόνα και διάφορες ασθένειες.

4. «Εκτίμηση της επίδρασης αβιοτικών παραγόντων στη γενετική σύσταση και τη φυσιολογία της κοινής μέλισσας Apis mellifera με χρήση μοριακών δεικτών» :Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ολοένα και περισσότερο γίνεται αντιληπτό προκαλώντας μία αλλοπρόσαλλη διακύμανση των θερμοκρασιών στην Ελληνική επικράτεια, γεγονός που επηρεάζει έντονα την επιβίωση και απόδοση των ζωικών οργανισμών. Όσον αφορά τις μέλισσες και την θερμορύθμισή τους, η φύση τις έχει προικίσει με την αξία της ομαδικότητας μιάς και η ρύθμιση τόσο της θερμοκρασίας όσο και της υγρασίας μέσα στην κυψέλη είναι μία εργασία που γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα από όλο το σμήνος κάθε αποικίας. Η βέλτιστη θερμοκρασία για την κανονική ανάπτυξη της αποικίας είναι περίπου 35°C και η θερμοκρασία τήξης του κεριού είναι στους 65 °C και η οποία μπορεί να αποβεί καταστροφική για το μελίσσι. Επιπλέον, τα γονίδια πρωτεινών θερμικού πλήγματος (HSP, Heat Shock Proteins) τα οποία εκφράζονται αποκλειστικά σε καταστάσεις στρες, διαδραματίζουν έναν τεράστιο ρόλο στη θερμορύθμιση πολλών ζωικών οργνασιμών συμπεριλαμβανομένων των μελισσών, ενώ έχει αποδειχτεί πως διαφορετικοί γονότυποι προσδίδουν αντίστοιχα διαφορετικά επίπεδα ανθεκτικότητας στις υψηλές θερμοκρασίες. Σκοπός της διατριβής είναι κατά συνέπεια η διερεύνηση της γενετικής σύστασης και της μοριακής φυσιολογίας των μελισσών από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας εξετάζοντας την ποικιλότητα των HSP γονιδίων αλλά και την έκφρασή τους υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες εκτίθενται οι μέλισσες. Παράλληλα θα εξεταστούν οι διατροφικές τους προτιμήσεις με χρήση μοριακών μεθοδων ανάλυσης σε δείγατα μελισσών από διαφορετικές περιοχές.

5. «Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»: Οι διαρθρωτικές παραγωγικές αδυναμίες, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο καθώς και το ισχυρό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας είναι ορισμένοι από τους ανασταλτικούς παράγοντες που διαχρονικά εμποδίζουν την αναπτυξιακή στόχευση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο πολυετής και μονομερής προσανατολισμός στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες ανάπτυξης των άλλων κλάδων της οικονομίας. Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του παραγωγικού μοντέλου, φέρνει τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ενώπιον της πρόκλησης εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσής του, ώστε να είναι σε θέση αφενός να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας, αφετέρου να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο ως παράγοντας κοινωνικής συνοχής, κυρίως στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Σκοπός της προτεινόμενης διατριβής είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των γεωργικών επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία, ώστε με εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και συγκεκριμένων δράσεων να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός τους σε ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα, τηλ. 23850-54610) ή στο [email protected].

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία
 • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή σε άλλο ΑΕΙ ούτε έχει υποβάλει διδακτορική διατριβή για κρίση με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα σε άλλο ΑΕΙ ελληνικό ή της αλλοδαπής
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές με τους οποίους ο υποψήφιος έχει ακαδημαϊκή σχέση, σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες*
 • Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Γ1/C1
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
 • Συνοπτικό σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής

* Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών, οι δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές πρέπει να αποσταλούν από τους συντάκτες στη γραμματεία του τμήματος, στο mail [email protected], μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2385054610 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected] (ώρες 09:00-13:00).

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram