Διδακτορικό στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Δικαιολογητικά, προσόντα και στοιχεία επικοινωνίας
Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε ΕΔΩ τα γνωστικά πεδία.

Η σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον/την υποψήφιο/α μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός των συστατικών επιστολών) θα πρέπει να σκαναριστούν και να αποθηκευτούν σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ pdf αρχείο, το οποίο θα πρέπει να αναρτήσουν στον σύνδεσμο https://forms.gle/pLTyKjXF1mphNWkn7 . Για την ανάρτηση θα πρέπει να διαθέτουν ή να δημιουργήσουν λογαριασμό Google.

Στον ίδιο σύνδεσμο και μέχρι την ίδια προθεσμία, θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει ώστε να αναρτηθούν και οι συστατικές επιστολές από τους ίδιους τους/τις συντάκτες/ριες ή εναλλακτικά να τις έχουν στείλει οι συντάκτες/ριες είτε ηλεκτρονικά, είτε με ταχυδρομείο/ταχυμεταφορά στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα Τ.Κ. 52100 Καστοριά, τηλ. 2467440020, email: [email protected]).

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού
 • Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού
 • Αντίγραφα πτυχιακής και διπλωματικής εργασίας
 • Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους/τις συντάκτες/ριες
 • Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας, αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα)
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2467440020, 2467440021 ή στείλτε μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] .

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram