Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022.

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος είναι τρία πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική. Οι συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς ελληνικών ή αλλοδαπών ιδρυμάτων θα πρέπει να σχολιάζουν την ακαδημαϊκή ποιότητα του υποψηφίου
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
 • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν:

 • ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση e‐mail [email protected]
 • εγγράφως, με αποστολή απλού ταχυδρομείου, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 705.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα: 2108203 614, 2108203 622 και 2108203 865.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram