Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που περιλαμβάνει τον προτεινόμενο τίτλο διδακτορικής διατριβής, τη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής (Ελληνικά ή Αγγλικά), και τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ερευνητικά δεδομένα και η στόχευση της διδακτορικής διατριβής
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Μεταπτυχιακή διατριβή
 • Πιστοποιητικό-Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
 • Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτών ή επίκουρων καθηγητών, λεκτόρων ΑΕΙ ή εργοδοτών σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική (η κλειστή συστατική επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία)
 • Αντίγραφο (-α) δημοσιεύσεων
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης του, όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει

Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και τις 31-8-2022.

Διεύθυνση αποστολής: Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας (για Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικού), Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ψαρών 6, 25100  Αίγιο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 26910 61250 ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram