Διδακτορική διατριβή στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Γνωστικά αντικείμενα, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία
Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Νέα Ελληνική Φιλολογία
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Λατινική Φιλολογία
 • Παπυρολογία
 • Γλωσσολογία
 • Συγκριτική Γραμματολογία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα
 • Αποδεικτικά για ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δύο ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών ή ισπανικών)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2531039906.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram