Διδακτορική διατριβή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων κατανεμημένες, όπως περιγράφονται εδώ.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο Πτυχίου & Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (σε περίπτωση που προέρχονται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
  • Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 τουλάχιστον)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Προσχέδιο-υπόμνημα της προς εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ερευνητική πρόταση)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά έως την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 στο email [email protected] με την αποστολή ενός αρχείου με τη μορφή pdf, το οποίο θα έχει την ονομασία «Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής + Ονοματεπώνυμο».

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2385055115 ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram