Διαδικτυακή Πύλη workenter.gr, την έχεις, ήδη, διαβεί...

To workenter.gr δημιουργήθηκε από μια ομάδα ιδιαίτερα έμπειρων και καταξιωμένων στο χώρο τους επαγγελματιών. Στη δημοσιογραφία, στην πληροφορική, στην αρχιτεκτονική συστημάτων νέας τεχνολογίας, στο εμπόριο και στο επιχειρείν.

Γνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης. Γνωρίζουμε πώς επιδρούν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διαχείριση και διάχυση των πληροφοριών. Γνωρίζουμε πως οι ΤΠΕ μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας και τις αναζητήσεις μας. Διότι η γνώση μας επί της δημοσιογραφίας και επί των ΤΠΕ, έχει εμπλουτιστεί με τα αγωνιώδη βιώματα της αναζήτησης εργασίας, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της ίδρυσης επιχειρήσεων, της αναζήτησης χρηματοδότησης και της διαμόρφωσης επιχειρηματικών σχεδίων. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την Ελλάδα.

Γνωρίζουμε τι σημαίνει πρόσβαση στην πληροφορία και διασφάλιση της ιδιωτικότητας των χρηστών συστημάτων και εφαρμογών σε χώρους και σε δίκτυα. Ζούμε στην εποχή της πρόσβασης στην πληροφορία, στη γνώση, στην εργασία, στο επιχειρείν, στην εκπαίδευση, στην υποστήριξη σχεδίων αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας, στη χρηματοδότηση
και στην ενίσχυση επιχειρήσεων.

Γι’ αυτό δημιουργήσαμε τη Διαδικτυακή Πύλη workenter.gr. Γιατί γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής και του διαδικτύου, μπορεί εύκολα να φέρει
την κατάλληλη πληροφορία σε κάθε ενδιαφερόμενο τη σωστή στιγμή. Γιατί μπορεί να μετατρέψει την προσμονή μας από αγωνιώδη αναζήτηση σε ευχάριστη εμπειρία. Ο
συνδυασμός τεχνολογίας και πληροφορίας ανοίγει ορίζοντες για τον καθένας μας.

Στο workenter.gr συνδυάζουμε την πολύτιμη πληροφορία με εφαρμογές-εργαλεία αναζήτησης και ενημέρωσης για την εξέλιξη διεργασιών πρόσληψης στο Δημόσιο και στον
Ιδιωτικό τομέα. Το workenter.gr περιέχει 30 εφαρμογές-εργαλεία που διευκολύνουν κάθε αναζήτηση:

 •  Για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
 •  Για την εξεύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα
 •  Για την ίδρυση και ανάπτυξη επιχειρήσεων
 •  Για τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων
 •  Για την επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
 •  Για την αναζήτηση της κατάλληλης υποτροφίας
 •  Για τον εντοπισμό ευκαιριών πρακτικής άσκησης
 •  Για μερική απασχόληση φοιτητών
 •  Για ευκαιρίες εργασίας στην Ευρώπη και στο εξωτερικό
 •  Για το κόστος ζωής σε άλλες χώρες σε σύγκριση με την Ελλάδα
 •  Για τον υπολογισμό των μορίων που συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος για το ΕΣΠΑ ή
 • για το ΑΣΕΠ

Και συνεχίζουμε με την κατασκευή μηχανής on line προσλήψεων, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2018. Θα ακολουθήσουν κι άλλες καινοτόμες εφαρμογές στον τομέα της εξεύρεσης εργασίας και σε αυτόν της εκπαίδευσης.

Με το workenter.gr καινοτομούμε. Ξεπερνάμε την αποσπασματική αντιμετώπιση. Η επίτευξη του επιχειρηματικού μας σχεδίου θα φέρει ανατροπές στην καθιερωμένη αντιμετώπιση της απασχόλησης. Υπηρετούμε το Ευ και το Καίριο σε κάθε περίπτωση. Στην εργασία, στο επιχειρείν, στην εκπαίδευση.

Αυτή είναι η διαδικτυακή πύλη workenter.gr. Την έχεις ήδη διαβεί. Δοκίμασε τα εργαλεία της, τις εφαρμογές της.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram