Πρεσβείες - Προξενεία

Πρεσβείες - Προξενεία
26/07/2017 | 12:45
Πρεσβείες - Προξενεία

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

 

Πρεσβεία Καμπέρρας
Δ/νση: 9 Turrana Str., Yarralumla, Canberra ACT 2600 Australia
Τηλ.: (0061) 262710100
Fax: (0061) 262732620
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061424885015, 0061403166931
Ε-mail: gremb.can@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/australia
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +7h, Χ: +9h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 02.00-09.30, Χ: 00.00-07.30
Πρέσβυς: Ξαγοράρη Αικατερίνη

Προξενικό Γραφείο Καμπέρρας
Δ/νση: 9 Turrana Str., Yarralumla, Canberra ACT 2600 Australia
Τηλ.: (0061) 262710100
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061424885015, 0061403166931
Fax: (0061) 262732620
Ε-mail: grcon.can@mfa.gr
Διευθύνουσα: Βαρβάρα Ανδριοπούλου

Γενικό Προξενείο Αδελαΐδας
Δ/νση: Level 4, 32 Grenfell Street, Adelaide, South Australia 5000
Τηλ.: (00618) 82124366, 82124932
Fax: (00618) 82124411
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061 – (0) – 4 68 301852
Ε-mail: grgencon.ade@mfa.gr
∆ιαφ. Ώρας: Χ: +8.30, Θ: +6.30
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Χ: 11.30-07.30, Θ: 01.30-09.30
Γενικός Πρόξενος: Ανδρέας-Κωνσταντίνος Γούρας

Γενικό Προξενείο Μελβούρνης
Δ/νση: 37-39 Albert Road Melbourne, Victoria 3004 Australia
Τηλ.: ( 0061 3 )98664524
Fax: (00613) 98664933
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 00614 590030988 και 00614 47352211
Ε-mail: grgencon.mel@mfa.gr
Website: http://www.mfa.gr/australia/geniko-proxeneio-melbourne/
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +7h, Χ: +9h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 02.00-10.00, Χ: 00.00-08.00
Γενικός Πρόξενος: Σημαντηράκη Χριστίνα

Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ
Δ/νση: Level 2, 219-223 Castlereagh street, Sydney NSW 2000
Τηλ.: +612 92845500
Fax: (00612) 92646135
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061411161825
Ε-mail: grgencon.sid@mfa.gr
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +7h, Χ: +9h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 01.30-09.30, Χ: 11.30-07.30
Γενικός Πρόξενος: Κυρίμης Σταύρος

Προξενείο Perth
Δ/νση: Level 7, 16 St George's Terrace Perth, WA, 6000
Τηλ.: (00618) 93256608
Fax: (00618) 93252940
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0061- (0)415-891-017
Ε-mail: grcon.per@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/perth
∆ιαφ. Ώρας: Θ: +4h, Χ: +6h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ: 05.00-12.00, Χ: 03.00-10.00
Πρόξενος: Αντώνης Κολιάδης

Γενικό Προξενείο Brisbane
Διεύθυνση: Level 36, Central Plaza 1, 345 Queen Street, Brisbane QLD 4000, Australia
Ταχ. δ/νση: G.P.Ο. Βox 1309, Brisbane QLD 4001, Australia
Τηλέφωνο: (00617) 32189700
Fax: (00617) 32293709
E-mail: greekcon@ozemail.com.au
Επίτιμος Γραμματέας: Τσαμπίκος Αθανασάς
Επίτιμος Πρόξενος: Δημήτριος Ράπτης

Γενικό Προξενείο Darwin
Διεύθυνση: 1st Floor, 30 Austin lane, Darwin N.T. 0800, Australia
Ταχ. δ/νση: GPO Box 48, Darwin N.T. 0801, Australia
Τηλέφωνο: (00618) 89817979
Fax: (00618) 89816990
Ε-mail: janictomatis@yahoo.com.au
Επίτιμη Υποπρόξενος: Θέμις Μαγκλή
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Ιωάννης Ανοιχτομάτης

Προξενείο Hobart (Τasmania)
Δ/νση: 37- Β Derwentwater Ave ν ue, Sandy Bay, T Α S 7005, Αustralia
Τηλ.: (00613) 62252825
Fax: (00613) 62234611
E-mail: alexios.pittas@gmail.com
Επίτιμος Πρόξενος: Αλέξιος Πίττας

Προξενείο Newcastle
Διεύθυνση: 215 Newcastle Road, East Maitland (Newcastle), N.S.W. 2323, Australia
Ταχ. δ/νση: P.O. Box 495, East Maitland (Newcastle), Newcastle N.S.W. 2323, Australia
Τηλέφωνο: (00612) 49336467
Fax: (006149) 341517
Επίτιμος Πρόξενος: Ζήσης Αντωνιάδης

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

 

Πρεσβεία Βιέννης
Δ/νση: Argentinierstrasse 14, 1040 Wien, Austria
Τηλ.: (00431) 50615
Fax: (00431) 5056217
Ε-mail: gremb@griechischebotschaft.at , gremb.vie@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/vienna
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-18.00
Πρέσβυς: Αλειφέρη Χρυσούλα

Προξενικό Γραφείο Βιέννης
Δ/νση: Favoritenstraße 7 / Top 5 (Seitentrakt Rechts OG), 1040 Wien
Τηλ.: (00431) 5127148, 5123142
Fax: (00431) 5054945
Τηλ. εκτάκτου ανάγκης: 004368184395060 (Διαθέσιμο μόνο μη εργάσιμες ώρες και μόνο για επείγοντα και ανθρωπιστικά ζητήματα)
Ε-mail: grconsulate@utanet.at
Web-Site: http://www.mfa.gr/vienna
Ώρες υποδοχής κοινού: 10:00 - 13:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός Τετάρτης)
Διευθύνων: Ευάγγελος Πελεκάνος

Γενικό Προξενείο Σάλτσμπουργκ
Δ/νση: Innsbrucker Bundesstrasse 111, A-5020 Salzburg
Τηλ.: (0043662) 44845121
Fax: (0043662) 44845110
E-mail: office@gr-generalkonsulat.at
Επίτιμη Υποπρόξενος: Julia Pappas
Επίτιμη Γενική Πρόξενος: Αικατερίνη Γ. Παππά

 

ΒΕΛΓΙΟ

 

Πρεσβεία Βελγίου
Δ/νση: 10 Rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles, Belgium
Τηλ.: (00322) 5455500 - 01
Fax: (00322) 5455585
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης:0032-478546101
Ε-mail: gremb.bru@mfa.gr
Web Site: http://www.mfa.gr/belgium
Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 09.30-17.30 ∆ιαφ. Ώρας: -1h
Πρέσβυς Eλευθερία Γαλαθιανάκη

Προξενικό Γραφείο
Δ/νση : 6, Rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles
Τηλ.: (00322) 5455510
Fax: (00322) 5455528
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης:0032-478546101
e-mail: grgencon.bru@mfa.gr , grcon.bru@mfa.gr
Ώρες υποδοχής κοινού
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 09:30 – 13:30 (τοπική ώρα)
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:30 – 12:30 & 13:30 - 17:00 (τοπική ώρα)
Επικεφαλής: Παπαθανάση Αγγελική

Προξενείο Λιέγης (Liège)
Διεύθυνση: Aux Piédroux 120, B-4032 Liège Belgique
Τηλέφωνο: (0035) 43658708
E-mail: r.laffineur@ulg.ac.be
Επίτιμος Πρόξενος: Robert Laffineur

 

ΓΑΛΛΙΑ

 

Πρεσβεία Παρισίων
Δ/νση: 17, Rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris
Τηλ.: (00331) 47237228
Fax: (00331) 47237385
Τηλ. Εκτ. Ανάγκης: 0033 (0) 611222837
Ε-mail: gremb.par@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/france
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-17.30
Πρέσβυς: Θεοφίλη Μαρία

Προξενείο Ajaccio
Δ/νση: 6 Quai Napoleon, 20000 Ajaccio, France
Τηλ.: (0033) 495219137
Fax: (0033) 495219137

Προξενείο Bordeaux
Δ/νση: 95 Rue Ducau, 33000 Bordeaux, France
Τηλ.: (0033) 557870476
Fax: (0033) 556792229
Επίτιμος Πρόξενος: : Μιχαήλ-Σταμάτιος Κορφιάς

Προξενείο Στρασβούργου (Strasbourg)
Δ/νση: 49, Avenue des Vosges, 6700, Strasbourg, France
Τηλ.: (00333) 88354024
Fax: (00333) 88250524
Επίτιμος Πρόξενος: Albert Rosenstiehl

Υποπροξενείο Calais
Δ/νση: 12, Boulevard des Alliés, BP 450, 62225 Calais Cedex, France
Τηλ.: (0033) 321972700
Fax: (0033) 321974159

Προξενείο Grenoble
Δ/νση: 9 Rue de la Liberté, 38000 Grenoble, France
Τηλ.: (0033) 4476473923
Fax: (0033) 476473776
Επίτιμος Πρόξενος: Μιχαήλ Χατζημανώλης

Προξενείο Le Havre
Δ/νση: 28 Rue de General de Gaulle, 76310 Sainte-Adresse, France
Τηλ.: (0033) 235462892
Fax: (0033) 235467316
Επίτιμος Πρόξενος: Νicolas Bunge

Προξενείο Lille
Δ/νση: 21 Rue Jules Ferry, 59370 Mons-en-Barceul, France
Τηλ.: (0033) 320334625
Fax: (0033) 320332892
E-mail: consulatgrece_lille@yahoo.fr
Επίτιμος Πρόξενος: Κωνσταντίνος Τουρνάκης

Προξενείο Lyon
Δ/νση: 7 Rue Barreme, 69006 Lyon, France
Τηλ.: (0033) 478894669
Fax: (0033) 478933717
Επίτιμος Πρόξενος: Αικατερίνη Βαλασσοπούλου-Imbert

Προξενείο Nantes
Δ/νση: 47-49 rue Leon Jost, 44300 Nantes, France
Τηλ.: (0033) 0686082092
Fax : (0033) 0240597101
Επίτιμος Πρόξενος: Αντώνιος Γκρέκας

Προξενείο Nice
Δ/νση: Villa Carlonia, 13, rue Maccarani, 06000 Nice, France
Τηλ.: (0033) 689834142, 660748569
Email: info06@consulatgrece.fr
Επίτιμος Γραμματέας: Νικόλ Σπυράτου
Επίτιμος Πρόξενος: Πασχάλης-Αρμάνδος Καρράς

Γενικό Προξενείο Monte Carlo
Δ/νση : George V 14, Avenue de Grande Bretagne, Monte Carlo 98000, Monaco
Τηλ.: (00377) 93257655
Fax: (00377) 92160519

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

Πρεσβεία Βερολίνου
Δ/νση: Jaegerstr. 54-55, 10117 Berlin, Deutschland
Τηλ.: (004930) 206260
Fax: (004930) 20626444
Ε-mail: gremb.ber@mfa.gr
Website: www.mfa.gr/germany/
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 9.00-17.00
Πρέσβυς: Δασκαρόλης Θεόδωρος

Προξενικό Γραφείο Βερολίνου
Δ/νση: Mohrenstr. 17, 10117 Berlin
Τηλ.: (004930) 2137033, 2137034
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0049 171 1047370
Fax: (004930) 2182663
Ε-mail: grcon.ber@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/germany/
Διευθύνων: Φώτης Φιλέντας

Γενικό Προξενείο Αμβούργου
Δ/νση: Neue ABC Str.10, 20354 Hamburg
Τηλ.: (004940) 4132430
Fax: (004940) 449648
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0049 176281990029
Ε-mail: grgencon.ham@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/hamburg
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.30-16.30
Γενικός Πρόξενος: Γεώργιος Αρναούτης

Γενικό Προξενείο Μονάχου
Δ/νση: Moehlstrasse Str. 22, 81675 Muenchen
Τηλ.: (004989) 998867222, 99886714, 99886723 και 99886710
Fax: (004989) 409626
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0049 1746744898
Ε-mail: grgencon.mun@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/munchen
∆ιαφ. Ώρας: -1h
Ωράριο: Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη 8:00-16:00, Πέμπτη 8:00-13:00 & 14:30-18:00 και Παρασκευή 8:00-15:30 (τοπική ώρα Γερμανίας)
Γενικός Πρόξενος: Παναγιώτα Κωνσταντινοπούλου

Γενικό Προξενείο Ντίσελντορφ
Δ/νση: Willi Becker Allee 11, 40227 Dusseldorf, Deutschland
Τηλ.: (0049211) 6878500
Fax: (0049211) 68785033, 68785034
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0049 1747681722
Ε-mail: grgencon.ddf@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/dusseldorf
∆ιαφ. Ώρας: -1h
Ωράριο: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 8:30-16.30 και Τρίτη 10.00-18.00 (τοπική ώρα Γερμανίας)
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη,Πέμπτη και Παρασκευή 9.00-14.00 και Τρίτη 10.00-18.00 (τοπική ώρα Γερμανίας)
Γενικός Πρόξενος: Δελαβέκουρας Γρηγόρης

Γενικό Προξενείο Στουτγάρδης
Δ/νση: Hauptstatter Str. 54, 70178 Stuttgart - Deutschland
Τηλ.: (0049711) 22298713-4
Fax: (0049711) 22298740
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0049-1511-8156424
Ε-mail: grgencon.stu@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/stuttgart
∆ιαφ. Ώρας: -1h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.40-16.45, Τρίτη 09:45-14:30/16:30-19:00
Γενικός Πρόξενος: Παναγιώτης Πάρτσος

Γενικό Προξενείο Φρανκφούρτης
Δ/νση: Zeppelinallee 43, 60325 FRANKFURT AM MAIN DEUTSCHLAND
Τηλ.: (004969) 9799120 97991215
Fax: (004969) 97991233, 97991244
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0049-1755132683
Ε-mail: grgencon.fra@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/frankfurt
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.30-17.00
Γενικός Πρόξενος: Μαρία Ζήση

 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

 

Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι
∆ιεύθυνση: 31 str, Al Moroor, P.O.BOX 5483, Abu Dhabi, U.A.E.

Τηλ.: (+971) (0) 24492550 (+971) (0) 24492550
Fax: (+971) (0) 24492455 Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +971503901820 +971503901820
Email: gremb.abd@mfa.gr , grembauh@emirates.net.ae
Web Site: www.mfa.gr/abu
∆ιαφ. Ώρας: Χ: +2, Θ: +1
Ωράριο εργασίας: Χ: 06:30-14:00 (Ω.Ε.), Θ: 07:30-15:00 (Ω.Ε.), 08:30 – 16:00 (Τ.Ω)
Πρέσβυς: Διονύσιος Ζώης

Προξενικό Γραφείο
∆ιεύθυνση : 31st Street, Al Muroor area, P.O.BOX 5483, Al Moroor, Abu Dhabi Τηλ.: (+971) (0) 24492550 (+971) (0) 24492550
Fax: (+971) (0) 24493119
Email: grcon.abd@mfa.gr
Web Site: www.mfa.gr/abu
Διευθύνων: Γεώργιος Κρανιάς

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

Λονδίνου
Δ/νση: 1A Holland Park, London W11 3TP United Kingdom
Τηλ.: (004420) 73138900
Fax: (004420) 72297221
Ε-mail: gremb.lon@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/uk
∆ιαφ. Ώρας: -2h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 11.00-18.30
Πρέσβυς: Δημήτριος Καραμήτσος-Τζιράς

Προξενικό Γραφείο
Διεύθυνση: 1A Holland Park, W11 3TP, London, UK
Τηλέφωνο: 0044 207 313 5600 και 207 313 5609
Φαξ: 0044 (0) 207 313 8990
Τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης (εκτός εργάσιμων ωρών): 0044 (0) 7795961519
Email: grgencon.lon@mfa.gr
Διευθύνων: Σωτήριος Δεμέστιχας

Προξενείο Birmingham
Δ/νση: Apartment 7 Elmhurst, 5A Norfolk road, Edgbaston B15 3RP, Birmingham, United Kingdom
Τηλ.: (00440121) 4543369
Fax: (00440121) 4543369
E-mail: philippides@yahoo.co.uk
Επίτιμος Πρόξενος: Χριστόφορος Φιλιππίδης

Γενικό Προξενείο Edinburgh
Δ/νση: 12 Queen’s Crescent EH9 2 AZ, Edinburgh, United Kingdom
Τηλ.: (0044131) 6205496
Fax: (0044131) 6205496
E-mail: melpo@blueyonder.co.uk
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Μελπομένη Παπαϊωάννου-Πλεύρη

Γενικό Προξενείο Gibraltar
Διεύθυνση: Suite 23 Portland House, Glacis Road, Gibraltar
Τηλέφωνο: (00350) 20076651
Fax: (00350) 20042599
E-mail: joey.imossi@fiduciarygroup.com
Επίτιμος Πρόξενος: Joseph John Imossi

Προξενείο Glasgow
Διεύθυνση: 1 Kirklee Quadrant, Glasgow G12 OTR, United Kingdom
Τηλέφωνο/Fax: (0044141) 3340360
Επίτιμη Πρόξενος: Ειρήνη-Μαρία Κάβουρα

Προξενείο Leeds
Δ/νση: 8 Street Lane, Leeds, West Yorkshire LS8 2ET, United Kingdom
Τηλ.: (0044113) 2262672
Επίτιμη Υποπρόξενος: Ελευθερία Γκορτζή-Γιαννούδη
Επίτιμος Πρόξενος: Aντώνιος Νάσλας

 

ΗΠΑ

 

Πρεσβεία Ουάσιγκτον
Δ/νση: 2217 Massachusetts Avenue, Washington, DC 20008 USA
Τηλ.: (001202) 9391300
Fax: (001202) 9391324, 2651562
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +1 202-578-3361
Ε-mail: gremb.was@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/usa/
Διαφ. Ώρας: -7h Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 16.00-00.00
Πρέσβυς: Θεοχάρης Λαλάκος

Προξενικό Γραφείο Ουάσιγκτον
Δ/νση: 2217 Massachusetts Ave., N.W. Washington, D.C. 20008
Τηλ.: (001202) 9391306
Fax: (001202) 2342803
Ε-mail: grcon.was@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/usa/presveia/tmimata/proxeniko-grapheio.html
Διαφ. Ώρας: -7h Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 16.00-00.00
Διευθύνων: Δημήτριος Αγγελοσόπουλος

Προξενείο Σαν Φρανσίσκο
Δ/νση: 2441 Gough Str., San Francisco CA 94123, USA
Τηλ.: (001415) 7752102
Fax: (001415) 7766815
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (001415) 8235693
Ε-mail: grgencon.sf@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/usa/geniko-proxeneio-agiou-fragkiskou/
∆ιαφ. Ώρας: -10h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 19.00-02.00
Γενικός Πρόξενος: Δημήτριος Ξενιτέλλης

Γενικό Προξενείο Βοστώνης
Δ/νση: 86, Beacon Str., Boston, Ma 02108
Τηλ.: (001617) 5230100
Fax: (001617) 5230511
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +1-617-523-1975
Ε-mail: grgencon.bos@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/usa/geniko-proxeneio-vostonis/
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 16.00-00.30
Γενική Πρόξενος: Ιφιγένεια Καναρά

Γενικό Προξενείο Λος Άντζελες
Δ/νση: 12424 Wilshire Blvd., Suite 1170, Los Angeles, CA 90025
Τηλ.: (001310) 8266032, 8265555
Fax: (001310) 8268670
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 001310 8803609
Ε-mail: grgencon.la@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/usa/geniko-proxeneio-los-antzeles/
∆ιαφ. Ώρας: -10h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 19.00-02.00
Γενικός Πρόξενος: Γρηγόριος Καραχάλιος

Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης
Δ/νση: 69, East 79th street, New York, NY 10075
Τηλ.: (001212) 9885500
Fax: (001212) 7348492
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 001 6464693020
Ε-mail: grgencon.ny@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/usa/geniko-proxeneio-neas-yorkis/
∆ιαφ. Ώρας: -7h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 16.00-23.00
Γενικός Πρόξενος: Κωνσταντίνος Κούτρας

Προξενείο Σικάγου
Δ/νση: 650 North Saint Clair St., Chicago, Illinois 60611
Τηλ.: (001312) 3353915,3358669
Fax: 1 312 335 4744
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 001-3123161469
Ε-mail: grgencon.cic@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/usa/geniko-proxeneio-sikagou/
Διαφ. ώρας: -8h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 17.00-01.00
Γενική Πρόξενος: Πολυξένη Πετροπούλου

Προξενείο Τάμπας
Δ/νση: 400 N. Tampa Street, Suite 1160 Tampa, Fl 33602
Τηλ.: (001813) 8650-204
Fax: (001813) 8650-206
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +1-813-690-0188
Ε-mail: grgencon.tam@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/usa/geniko-proxeneio-tampas/
∆ιαφ. Ώρας: -7h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 13.30-23.00
Γενική Πρόξενος: Αδαμαντία Κλώτσα

Προξενείο Ατλάντα
Δ/νση: Towwe Place 100, Suite 1670, 3340 Peachtree Rd., NE, Atlanta, GA 30326
Τηλ.: (001404) 2613313 2613391
Fax: (001404) 2622798
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης:001 404 704 7083
Ε-mail: grcon.atl@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/usa/proxeneio-atlantas/
∆ιαφ. Ώρας: -7h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 16.00-23.00
Πρόξενος: Γεώργιος Παναγιωτίδης

Προξενείο Χιούστον
Δ/νση: 2401 fountain view drive, Ste.850, Houston,TX,77057
Τηλ.: (001713) 8407522
Fax: (001713) 8400614
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 001713 8400513
Ε-mail: grcon.hou@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/usa/proxeneio-hiouston/
∆ιαφ. Ώρας: -8h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 17.00-24.00
Πρόξενος: Ιωάννης Σταματέκος

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

 

Πρεσβεία ∆ουβλίνου
Δ/νση: 1 Upper Pembroke Street, Dublin 2, D02 V250, Ireland
Τηλ.: (003531) 6767254, 6767255, 6760831
Fax: (003531) 6618892
Ε-mail (main): gremb.dub@mfa.gr
Tηλ.εκτάκτου ανάγκης (εκτός ωρών εργασίας): 00353872438724
Web-Site: http://www.mfa.gr/dublin
∆ιαφ. Ώρας: -2h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.30-18.00
Πρέσβυς: Γεωργίου Αικατερίνη-Κάτια

Προξενικό Γραφείο ∆ουβλίνου
Δ/νση: 1 Upper Pembroke Street, Dublin 2, D02 V250, Ireland
Τηλ.: (003531) 6767254, 6767255
Fax: (003531) 6618892
Ε-mail: grcon.dub@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/dublin
Εξυπηρέτηση Κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.30 πμ - 14:00 μμ, πλην επίσημων ελληνικών και ιρλανδικών αργιών
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού
Διευθύνουσα: Δημητρακά Αθανασία

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

 

Πρεσβεία Μαδρίτης
Δ/νση: Avda Dr. Arce 24, 28002 Madrid, España
Τηλ.: (0034) 91 564 46 53
Fax: (0034) 91 56446 68
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (0034) 685 402 800
Ε-mail: gremb.mad@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/madrid
∆ιαφ. Ώρας: - 1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.30-17.00

Προξενικό Γραφείο Μαδρίτης
Δ/νση: Avda. Dr. Arce 24, 28002 Madrid, España
Τηλ.: (0034) 91 564 46 66
Fax: (0034) 91 564 16 01
Ε-mail: grcon.mad@mfa.gr
Διευθύνων: Χρήστος Καλπάκας

Υποπροξενείο Huelva
Δ/νση: Via Paisajista de Bella Vista, 3/3o A. Huelva 21003, Spain
Τηλ.: (0034959) 500335-6
Fax: (0034959) 500625, 500335-6
E-mail: jrey@mdmhve.marmedsa.com
Επίτιμος Υποπρόξενος: Francisco Javier Rey Vich

Προξενείο La Coruna
Δ/νση: /Caballeros 3-5o, Izda, 15006 La Coruna, Spain
Τηλ.: (0034981) 134970
E-mail: r.docampo@mundo-r.com
Επίτιμος Πρόξενος: Maria Jose Rodriguez Docampo

Προξενείο Las Palmas de Gran Canaria
Δ/νση: Dique Leon y Castillo s/n, Noray 2829, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Τηλ.: (0034928) 300543-5
Fax: (0034928) 300540
Επίτιμος Γραμματέας: Antonio Bonilla
Επίτιμος Πρόξενος: Salvador Cuyas Jorge

Προξενείο Palma de Mallorca
Δ/νση: Predio Son Moragues, c/Luis Salvador Cilimingras, s/n 07170 Valldemossa, Mallorca, Spain
Τηλ.: (0034971) 616111
Fax: (0034971) 616308
E-mail: jciligrecia@hotmail.com
Επίτιμος Υποπρόξενος: Luis Morell Massanet
Επίτιμος Πρόξενος: Jose Cilimingras Casasnova

Υποπροξενείο Sevilla
Δ/νση: c/Luis Montono No 130-A, 41005 Sevilla, Spain
Τηλ.: (0034954) 574404, 578269, 419000
Fax: (0034954) 580942
E-mail: Bordas@bordas-sa.com , ramon.bordas@bordas-sa.com
Επίτιμος Υποπρόξενος: Ramon Bordas Cuellar

Γενικό Προξενείο Βαρκελώνης (Barcelona)
Δ/νση: c/Freixa, 6, 08021 Barcelona, España
Τηλ.: (0034) 932002036
Fax: (0034) 932002180
E-mail: greciabarcelona@yahoo.gr
Επίτιμος Πρόξενος: Fernando Turró Homedes

 

ΙΤΑΛΙΑ

 

Πρεσβεία Ρώμης
Δ/νση: Viale Gioacchino Rossini 4, 00198 Roma
Τηλ.: (003906) 8537551
Fax: -
Ε-mail: gremb.rom@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/italy
∆ιαφ. Ώρας: -1h, Ωράριο : 09.00-17.00
Facebook: www.facebook.com/Ambasciatadigreciaaroma
Twitter: @GreeceinItaly
Πρέσβυς: Δεμίρης Θεμιστοκλής

Προξενικό Γραφείο Ρώμης
Δ/νση : Viale G. Rossini 4, 00198 Roma (3ος όροφος)
Tel.: +39 0685375580
Fax: +39 0680692298
E-mail: grcon.rom@mfa.gr
Διευθύνουσα: Ελπίδα Παπαβασιλείου

Τμήμα Μιλάνου
Δ/νση: Via Maddalena 9, 20122 Milano
Τηλ. +39 02 72095543 , +39 02 80504361
Fax. +39 02 720105386
Ε-mail: ecocom-milano@mfa.gr
Web Site: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/842
Ωράριο : 09.00-16.00
Επικεφαλής: Εύα Βώκου

Προξενείο Ανκόνα (Ancona)
Δ/νση: Nuovo Terminal Passeggeri di Ancona, Via Luigi Einaudi, 60125 Ancona
Τηλ.: +39 071 2074567
Fax: +39 071 2074567
E-mail: grhoncon.anc@mfa.gr
Επίτιμος Πρόξενος: Δημήτριος Μπεληγιάννης

Προξενείο Γένοβα (Genova)
Δ/νση: Via di Francia 19, 16149 Genova
Τηλ.: +39 010 6452575
Φαξ: +39 010 6459315
E-mail: grhoncon.gen@mfa.gr
Επίτιμος Πρόξενος: Γιώργος Στρατής

Προξενείο Κάλιαρι (Cagliari)
Διεύθυνση: Via Garibaldi 53, 09125 Cagliari, Italia
Τηλέφωνο: (0039070) 2044313
Fax: (0039070) 2044313
E-mail: grhoncon.cag@mfa.gr
Επίτιμος Γραμματέας : Κωνσταντίνος Μυλωνόπουλος
Επίτιμος Πρόξενος: Antonio Solla

Προξενείο Κατάνια (Catania)
Δ/νση: Via Guardia Della Carvana 37, 95128 Catania
Τηλ.: +39 0959592236
Fax: (0039) 0950921249
E-mail: grhoncon.cat@mfa.gr
Επίτιμος Πρόξενος: Arturo Bizzarro

Προξενείο Λιβόρνο (Livorno)
Δ/νση: Via di Franco 9, 57122 Livorno
Τηλ.: +39 0586211525
Fax: +39 0586211525
E-mail: grhoncon.liv@mfa.gr
Επίτιμος Πρόξενος: Έλενα Κωνστάντος

Προξενείο Μπάρι (Bari)
Δ/νση: Via Amendola 172/C, 70126 Bari, Italy
Τηλ.: +39 0805468049
Fax: +39 0805468049
E-mail: grhoncon.bar@mfa.gr
Επίτιμος Πρόξενος: Στυλιανός Campanale

Προξενείο Μπρίντιζι (Brindisi)
Δ/νδη: Largo Angioli 3, 72100 Brindisi
Τηλ.: +39 0831527772
Φαξ: +39 0831527772
E-mail: grhoncon.bri@mfa.gr
Επίτιμος Πρόξενος: Antonella Mastropaolo

Προξενείο Νapoli
Δ/νση: Corso V. Emanuele, 86 - 80121 Napoli
Τηλ.: (0039081) 7612466
Φαξ: (0039081) 669880
E-mail: grhoncon.nap@mfa.gr
Επίτιμη Υποπρόξενος : Βασιλική Σερμπετζιάν
Επίτιμος Πρόξενος: Αλέξανδρος Τομάζος

Προξενείο Palermo
Δ/νση: Via Noto 34, 90141 Palermo, Italy
Τηλ.: +39 0916259541
Fax: +39 091308996
E-mail: grhoncon.pal@mfa.gr
Επίτιμος Πρόξενος: Renata Lavagnini

Προξενείο Perugia
Δ/νση: Piazza Piccinino, 10 – 06122 Perugia
Τηλ.: +39 0755735140
Fax: +39 0755721810
E-mail: grhoncon.per@mfa.gr
Επίτιμος Πρόξενος: Κωνσταντίνος Χριστογιάννης

Προξενείο Τεργέστης
Δ/νση: Via G. Rossini 16, 34132 Trieste
Τηλ.: +39 040363834
Φαξ: +39 040363822
E-mail: grhoncon.tri@mfa.gr
Επίτιμος Πρόξενος: Μαρίνα Κέδρου – Παππά

Προξενείο Torino
Δ/νση: Corso Galileo Ferraris 65, 10128 Torino, Italia
Τηλ.: (0039011) 5068635
Fax: (0039011) 5622452
E-mail: grhoncon.tor@mfa.gr
Επίτιμος Πρόξενος: Νικόλαος Γαρυφαλλίδης

Προξενείο Φλωρεντίας (Firenze)
Δ/νση: Via Cavour 38, 50129 Firenze, Italy
Τηλ.: (0039055) 2381482
Φαξ: +39 0550750644
E-mail: grhoncon.fir@mfa.gr
Επίτιμος Πρόξενος: Πετρούλα Πετρακάκου

 

ΚΑΝΑΔΑΣ

 

Πρεσβεία Οττάβας
Δ/νση: 80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6
Τηλ.: (+1) 613 238-6271
Fax: (+1) 613 238-5676
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (+1) 613 292-2120
Ε-mail: gremb.otv@mfa.gr
Website: www.mfa.gr/ottawa
∆ιαφ. Ώρας: -7h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 16.00-23.00
Πρέσβυς: Μαρκαντωνάτος Γεώργιος

Προξενικό Γραφείο Οττάβας
Δ/νση: 80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6
Τηλ.: (001613) 2386271 2386272 2386273
Fax: (001613) 2385676
Ε-mail: grcon.otv@mfa.gr
Διευθύνων: Λεωνίδας Μανιάτης

Γενικό Προξενείο Μόντρεαλ
Δ/νση: 1002 Sherbrooke Ouest, Suite 2620, Montreal, QC, H3A 3L6
Τηλ.: (001514) 8752119
Fax: (001514) 8758781
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (001)514- 5532030
Ε-mail: grgencon.mon@mfa.gr , montreal@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/montreal
∆ιαφ. Ώρας: -7h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 16.00-23.00
Ωράριο υποδοχής κοινού: 9:00 π.μ. - 1:00 μ.μ. (καθημερινές)
Γενικός Πρόξενος: Σιγάλας Νικόλαος

Γενικό Προξενείο Τορόντο
Δ/νση: 1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario M5S 2B1
Τηλ.: (001416) 5150132-4
Fax: (001416) 5150209
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (001416) 8365844
Ε-mail: grgencon.tor@mfa.gr , toronto@mfa.gr
Web-Site: www.mfa.gr/toronto
∆ιαφ. Ώρας: -7h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 16.00-23.00
Γενικός Πρόξενος: Αλέξανδρος Ιωαννίδης

Γενικό Προξενείο Βανκούβερ
Δ/νση: 500-688 West Hastings Str., Vancouver BC. V6B 1P1
Τηλ.: (001604) 6811381
Fax: (001604) 6816656
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (001604)6848547
Ε-mail: grgencon.van@mfa.gr , vancouver@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/vancouver
∆ιαφ. Ώρας: -10h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 19.00-02.00
Γενικός Πρόξενος: Κρεμμύδας Ηλίας

 

ΚΑΤΑΡ

 

Πρεσβεία Ντόχας
Δ/νση: P.O.Box 15721 Doha-Qatar
Τηλ.: (00974) 44128150
Fax: (00974) 44128160
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 00974 33950119
Ε-mail: gremb.doha@mfa.gr
Πρέσβυς: Κωνσταντίνος Ορφανίδης

Προξενικό Γραφείο Ντόχας
Δ/νση: P.O.Box 15721 Doha-Qatar
Τηλ.: (00974) 44128150
Fax: (00974) 44128172
Ε-mail: grcon.doha@mfa.gr
Διευθύνων: Ευρύκλεια Παναγιώτου

 

ΚΥΠΡΟΣ

 

Πρεσβεία Λευκωσίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βύρωνος, αριθμ. 8-10, Τ.Κ:1096, Λευκωσία [ΤΘ 21799, 1513 Λευκωσία]
Τηλ.: (+357) 22445111
FAX.: (+357) 22680649
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης Πρεσβείας: (+357) 22445111 - (Δ-Τρ-Τ-Π-Παρ/ 16:00 - 07:30 της επομένης ημέρας και Σαβ-Κυρ & Αργίες/24ωρο) υπάρχει τηλεφωνητής με αυτόματη προώθηση μηνυμάτων στον υπάλληλο υπηρεσίας.
e-mail: gremb.nic@mfa.gr , grembnicosia@cytanet.com.cy
Web-Site: http://www.mfa.gr/cyprus
Διαφορά ώρας: 0 ώρες, Ωράριο εργασίας: 08:30 – 16:30
Πρέσβης: Ηλίας Φωτόπουλος

Προξενικό Γραφείο Λευκωσίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βύρωνος, αριθμ. 8-10, Τ.Κ:1096, Λευκωσία [ΤΘ 21799, 1513 Λευκωσία]
Τηλ.: (+357) 22445050
FAX (κεντρικό): (+357) 22672389
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης Προξενικού Γραφείου (+357) 97700529 (Δ-Τρ-Τ-Π-Παρ/ 16:00 – 09:00 της επομένης και Σ/Κ & αργίες/ ολόκληρο το 24ωρο).
e-mail (κεντρικό): grcon.nic@mfa.gr
[ΚΕΠ: grcon.nic-kep@mfa.gr , Ληξιαρχείο: grcon.nic-ro@mfa.gr , Τμήμα Πληρεξουσίων: grcon.nic-pl@mfa.gr ]
Web-Site: http://www.mfa.gr/cyprus
Διαφορά ώρας: 0 ώρες, Ωράριο εργασίας: 08:30 – 16:30, Ωράριο για το κοινό: 09:00 – 13:00
Επικεφαλής - Διευθύνoυσα: Χριστίνα Ζαχαριουδάκη

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

 

Πρεσβεία Λουξεμβούργου
Δ/νση: 27 rue Marie-Adélaïde, L-2128, Luxembourg
Τηλ.: (+352) 445193
Fax: (+352) 450164
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +352 621 40 30 80
Ε-mail: gremb.lux@mfa.gr
website: www.mfa.gr/luxembourg
Ωράριο εργασίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 09:30-17:30 (ώρα Ελλάδος)
Πρέσβυς: Λούης-Αλκιβιάδης Αμπατής

Προξενικό Γραφείο Λουξεμβούργου
Δ/νση: 27 rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg
Τηλ: (+352) 44 51 93
Φαξ: (+352) 45 01 64
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (+352) 621 40 30 80
Ε-mail: grcon.lux@mfa.gr
Ωράριο υποδοχής κοινού (τοπική ώρα): 09:30 – 14:00
Διευθύνουσα: Νίττη Μαρία

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

 

Πρεσβεία Χάγης
Δ/νση: Amaliastraat 1, 2514 JC The Hague, Netherlands
Τηλ.: (003170) 3638700
Fax: (003170) 3563040
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0031 687135077
Ε-mail: gremb.hag@mfa.gr
Πρέσβυς: Χρονόπουλος Δημήτρης

Προξενικό Γραφείο Χάγης
Δ/νση: Oranjestraat 7, 2514 JB, Den Haag, Netherlands
Τηλ.: (003170) 3621780
Fax: (003170) 3621649
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 0031 687135077
Ε-mail: grcon.hag@mfa.gr
Web Site: www.mfa.gr/hague
Διευθύνων: Κυρπίδης Ευάγγελος

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

 

Πρεσβεία Στοκχόλμης
Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O. Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden
Διεύθυνση επισκέψεων: Kommendörsgatan 16, 114 48 Stockholm (2ος όροφος)
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info.stockholm@mfa.gr
Ιστοχώρος: http://www.mfa.gr/stockholm
Τηλέφωνο: 0046 (0)8 54566010
Fax: 0046 (0)8 54566020
Διαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 09.30-17.30
Πρέσβυς: Δημήτριος Τουλούπας

Προξενικό Γραφείο Στοκχόλμης
Ταχυδρομική διεύθυνση: P.O. Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden
Διεύθυνση επισκέψεων : Kommendörsgatan 16, 114 48 Stockholm (Ισόγειο)
Ηλεκτρονική διεύθυνση: consulate.stockholm@mfa.gr
Ιστοχώρος: http://www.mfa.gr/stockholm
Τηλέφωνα: 0046 (0)8 545660 11, 12
Fax: 0046 (0)8 54566014
Ώρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 έως 14:00
Ώρες λειτουργίας - Αργίες
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 0046 (0)76 5800952
(για επικοινωνία από 16:30 - 08:30 σε περιπτώσεις ατυχημάτων, θανάτων κλπ.)
Διευθύνων: Κωνσταντίνος Σούλιος

Γενικό Προξενείο Μάλμο (Malmö)
Διεύθυνση: Frihamnsallen 5, 211-20 Malmö, Sweden
Τηλέφωνο: (004640) 975024
Fax: (004640) 975044
Επίτιμος Γραμματέας: Ευάγγελος Τσακνάκης
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Σωτήριος Δίκος

Γενικό Προξενείο Γκέτεμποργκ (Göteborg)
Διεύθυνση: Södra Hamngatan 25, 3 Tr, SE-411 14 Göthenburg, Sweden
Τηλέφωνο: 00460(0) 735 916114
Ιστοχώρος: www.greekconsulate.se
Email: info@greekconsulate.se
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος: Χρήστος Κακαζούκης

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 

Πρεσβεία Ελσίνκι
Δ/νση: Maneesikatu 2A4, 00170 Helsinki, Finland
Τηλ.: (003589) 6229790
Fax: (003589) 2781200
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: (003589) 6229790
Ε-mail: gremb.hel@mfa.gr , grcon.hel@mfa.gr
Web-Site: http://www.mfa.gr/helsinki
∆ιαφ. Ώρας: 0 Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.00-16.00
Πρέσβυς: Kαράμπαλης Δημήτριος

Προξενικό Γραφείο Ελσίνκι
Δ/νση: Maneesikatu 2B9, 00170 Helsinki, Finland
Τηλ.: (003589) 62297928
Fax: (003589) 2781200
Ε-mail: grcon.hel@mfa.gr
Διευθύνουσα: Καμίτση Κωνσταντίνα

Προξενείο Turku
Διεύθυνση: Nordea Pankki Suomi Oyi, 1590 Turku, Kauppiaskatu 9 B, 20100 Turku
Τηλέφωνο: +358-50-568 8012
Fax: -
E-mail: fredrik.sunde@nordea.fi
Επίτιμος Πρόξενος: Fredrik-Mikael Sunde

Προξενείο Kuopio
Διεύθυνση: Tahkolaaksontie 4A, 73310 Tahkovuori
Τηλέφωνο: +358-17-481 400
Fax: -
E-mail: matti.kuosmanen@tahko.com
Web-Site: www.tahko.com
Επίτιμος Πρόξενος: Matti Sakari Kuosmanen

Προξενείο Oulu
Διεύθυνση: Laatio Architects Ltd, Isokatu 19 B, 90100 Oulu, Finland
Τηλέφωνο: +358-50-314 9305
Fax: -
E-mail: pekka.laatio@laatioark.fi
Επίτιμος Πρόξενος: Kari Pekka Gunnar Laatio

Προξενείο Rovaniemi
Διεύθυνση: P.O. Box 122, 96101 Rovaniemi, Finland
Τηλέφωνο: +358-16-341 341
Fax: -
E-mail: markus.aarto@ulapland.fi
Επίτιμος Πρόξενος: Markus AARTO