ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Έντυπα αιτήσεων
01/08/2017 | 11:15
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω του κόμβου του ΑΣΕΠ

 

Β. ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Έντυπο ΣΟΧ 4

Έντυπο ΣΟΧ 5

Έντυπο ΣΟΧ 6

Έντυπο ΣΟΧ 7

Έντυπο ΣΟΧ ΔΕΗ

 

Γ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΘΣΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έντυπο ΣΜΕ 1

Έντυπο ΣΜΕ 2

Έντυπο ΣΜΕ 3

 

Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έντυπο ΚΟΧ 1

Έντυπο ΚΟΧ Πολιτισμού