Χορήγηση νέου επιδόματος με αναδρομική ισχύ – Ποιους αφορά

Στην Ολομέλεια η συζήτηση και ψήφιση του ν/σ του Υπ. Εργασίας
Στο σχέδιο νόμου, μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, έχουν κατατεθεί επίσης τρεις υπουργικές τροπολογίες και συνολικά 26 βουλευτικές τροπολογίες.

Καίρια θέματα που σχετίζονται με την εργασιακή κάλυψη και εξασφάλιση της απασχολησιμότητας ευάλωτων συμπολιτών μας, όπως επαγγελματιών με προβλήματα όρασης, καθώς και ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, ρυθμίζονται με τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως τονίζεται σε σημερινή ανακοίνωση, σκοπός είναι να διασφαλιστεί με ίσους όρους η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, προτεραιότητα που βρίσκεται στον πυρήνα την Εθνικής Στρατηγικής για την Αποϊδρυματοποίηση.

Με δεύτερη τροπολογία προωθείται -μεταξύ άλλων- ρύθμιση που διευκολύνει τη μεταστέγαση των ΚΕΠΑ της Αθήνας σε εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Ειδικότερα, στην πρώτη τροπολογία:

 • Προβλέπεται η χορήγηση του πλήρους ποσού οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης, σε συνταξιούχους που παράλληλα ασκούν την επιστήμη τους. Η διάταξη έχει και αναδρομικό χαρακτήρα, ώστε οι δικαιούχοι με απλή αίτησή τους να λάβουν αναδρομικά τα ποσά που προβλέπονται, ενώ καταργεί και τις σχετικές υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικώς.
 • Θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα στο φάσμα του αυτισμού που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και θα υλοποιηθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα συνίσταται στην υποστήριξη των ωφελούμενων κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας, στην καθοδήγηση των υποψήφιων εργοδοτών κατά τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος, στην υποστήριξη των ωφελούμενων και του εργοδότη κατά το διάστημα απασχόλησής των ωφελούμενων και στην κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού εργοδοτικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων εύλογων προσαρμογών υποδομών.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με τη δεύτερη τροπολογία:

Προβλέπεται ότι η μίσθωση χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για τη στέγαση και λειτουργία Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας διενεργείται με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του ΕΦΚΑ και του ΣΕΦ.

Η μίσθωση αυτή μπορεί να προβλέπει και την ανάληψη των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ΚΕΠΑ από τον ΕΦΚΑ και τον συμψηφισμό τους με το μίσθωμα.

Στην Ολομέλεια η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Στο σχέδιο νόμου, μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, έχουν κατατεθεί επίσης τρεις υπουργικές τροπολογίες και συνολικά 26 βουλευτικές τροπολογίες.

Το υπουργείο Εργασίας έχει καταθέσει μια τροπολογία με διατάξεις που αφορούν:

 • Τη «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας όρασης σε συνταξιούχους που ασκούν επάγγελμα ή παρέχουν μισθωτή εργασία»
 • Το «Πιλοτικό πρόγραμμα για πρόσωπα στο φάσμα του αυτισμού»
 • Τις «Δαπάνες προγραμμάτων Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ»
 • Τις «Αποσπάσεις προσωπικού του καταργηθέντος Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
 • Τους «Περιορισμούς στις μετατάξεις αποσπάσεις και μετακινήσεις από φορείς του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»
 • Τον «Εθνικό Συντονιστή για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων», σχετικά με τα καθήκοντα που ανατίθενται στον Εθνικό Συντονιστή, που θα ηγηθεί του σχετικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Η δεύτερη υπουργική τροπολογία που έχει κατατεθεί φέρει διατάξεις που αφορούν:

 • Τη «Μίσθωση εγκαταστάσεων του ΣΕΦ για την στέγαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
 • Την «παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή απασχόληση στην αγροτική οικονομία» έως 30 Ιουνίου 2023
 • Την αναδρομική «Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΕ ΑΕ για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας» από την 7η Οκτωβρίου 2022.

Η τρίτη υπουργική τροπολογία κατατέθηκε από το υπουργείο Παιδείας και έχει διατάξεις που αφορούν:

 • Το «Προσοντολόγιο των υποψηφίων εκπαιδευτικών παλαιού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης»
 • Την «Παράταση των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του ΕΚΠΑ» έως τις 31 Μαρτίου 2023
 • «Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» με προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013 όπου παρέχεται η δυνατότητα σε περιπτώσεις ίδρυσης ή συγχώνευσης σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων να ορίζονται με απόφαση του υπουργείου Παιδείας ειδικές προθεσμίες για τον καθορισμό του συντελεστή βαρύτητας, της κατάταξης της σχολής στα πανεπιστημιακά πεδία και του αριθμού εισακτέων στη σχολή
 • «Ρυθμίσεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης»

Οι Βουλευτικές Τροπολογίες

Στο νομοσχέδιο, μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, έχουν κατατεθεί τέσσερις βουλευτικές τροπολογίες από τον ΣΥΡΙΖΑ, 17 από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, τέσσερις από το ΚΚΕ και μια από το ΜέΡΑ 25.

Ειδικότερα, από το κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν κατατεθεί:

 • Τροπολογία για την «εξαίρεση του επιδόματος παιδιού από το δηλούμενο εισόδημα για την απονομή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος- Τροποποίηση άρθρου 235 ν. 4386/2016».
 • «Αποσύνδεση των αντικειμενικών αξιών, επειδή έχουν αυξηθεί από τα περιουσιακά όρια για την παροχή των Κοινωνικών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα του ΟΠΕΚΑ».
 • «Επίλυση του συνταξιοδοτικού προβλήματος των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το 2013».
 • «Χαρακτηρισμό της Ηλείας ως άγονη και Προβληματική περιοχή Α κατηγορίας λόγω κοινωνικών, γεωγραφικών, συγκοινωνιακών και οικιστικών συνθηκών».

Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, από την πλευρά του έχει καταθέσει τροπολογίες για:

 • «Ρυθμίσεις για τους ελέγχους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης», οι οποίες αφορούν την αποζημίωση των ελεγκτών υπαλλήλων για τις επιτόπιες αυτοψίες που πραγματοποιούν
 • «Θεμελίωση δικαιώματος πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος ασφαλισμένων γυναικών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
 • «Ανταποδοτική σύνταξη ασφαλισμένων του τ. ΤΣΑΥ».
 • «Επαναθεσμοθέτηση αναλογικής σύνταξης σε όσους ασφαλισμένους δεν συμπληρώνουν 4.500 ημέρες ασφάλισης, ούτε τις προϋποθέσεις λήψης του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων».
 • «Αύξηση ορίου οφειλών των μη μισθωτών του e-EΦΚΑ».
 • «Μετάθεση αύξησης εισφορών μη μισθωτών του e-EΦΚΑ το έτος 2024».
 • «Κατάργηση Αυτόματου Μηχανισμού Αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το προσδόκιμο ζωής»
 • «Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος άνευ ορίου ηλικίας μετά από 40 έτη υποχρεωτικής πραγματικής απασχόλησης»
 • «Ασφάλιση ασκούμενων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για παροχές σε είδος και χρήμα»
 • «Έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς του προσωπικού του ΕΣΥ και του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και εν γένει των ανθρώπων της πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού- Ένταξη στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων»
 • «Αναγνώριση με εξαγορά πρόσθετου εργάσιμου χρόνου αρχαιοφυλάκων υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας»
 • «Μισθολογική κατάταξη σπουδαστών των Ενόπλων Δυνάμεων» ώστε να μην έχουν διαφορές με τις απολαβές των σπουδαστών στα Σώματα Ασφαλείας.
 • «Διπλασιασμό χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε μονάδες εκστρατείας»
 • «Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για πρόωρη αποστρατεία- συνταξιοδότησή τους με ευθύνη της Υπηρεσίας».
 • «Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ)»
 • «Ανακαθορισμό της εσωτερικής διάρθρωσης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ και μετονομασίας αυτής»
 • «Προστασία της κύριας κατοικίας και το δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη στην επαναγορά του δανείου του» με την επανεισαγωγή της προστασίας της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίησή της, την δυνατότητα συνεισφοράς του Δημοσίου στην περίπτωση που ο οφειλέτης αδυνατεί να καλύψει την δόση της ρύθμισης, την προστασία της αγροτικής περιουσίας, την επαναγορά του δανείου στην τιμή πώλησής τους στα funds.
 • «Αποκατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας δημοσίων σχολών ναυτικής εκπαίδευσης» με την παράταση της εξαίρεσης από τη μείωση των συντάξεων των συνταξιούχων του πρώην ΝΑΤ, που απασχολούνται ως διδακτικό προσωπικό στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογίες για:

 • «Μείωση των εισφορών για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων- Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας».
 • Ρυθμίσεις «για τα χρέη ατομικής ασφάλισης προς τα ασφαλιστικά Ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ».
 • «Ρύθμιση για το εφάπαξ των ελευθεροεπαγγελματιών μηχανικών» ώστε να μην είναι μικρότερο από το ποσό που θα ελάμβαναν την 1/9/2013.
 • «Παύση πλειστηριασμών, πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της πρώτης -κύριας- κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών στρωμάτων» που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ 25 με πρώτο υπογράφοντα τον γραμματέα της Γιάνη Βαρουφάκη έχει καταθέσει τροπολογία για:

 • «Προστασία κύριας κατοικίας με άμεση αναστολή των εξώσεων, των πλειστηριασμών και της πώλησης των κόκκινων δανείων»
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram