Χορηγίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Ολόκληρο το πρόγραμμα

Σε χημικούς και χημικούς μηχανικούς απευθύνεται το νέο πρόγραμμα υποτροφιών της Ακαδημίας Αθηνών.

Χορηγιες για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Χημείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Για την υποτροφία εσωτερικού, η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 450 ευρώ ενώ του εξωτερικού σε 1.500 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο με εξής δικαιολογητικά έως 6 Μαΐου:

  • Αίτηση:
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες πληροφορίες.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram