Χορηγίες €1.000 από ΙΚΥ - Εθνική Τράπεζα

Αμοιβή, προϋποθέσεις συμμετοχής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος προκηρύσσει πέντε θέσεις υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό στον επιστημονικό τομέα του «Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου».

Η μηνιαία αμοιβή θα "αγγίζει" τα 1.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια
  • Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  • Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα
  • Δεν έχουν λάβει ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές
  • Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ με βαθμό πτυχίου από 7 και άνω
  • Κάτοχοι πιστοποιητικού άριστης γνώσης ξένων γλωσσών
  • Άγαμοι υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 30.000 € ή οικογενειακό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 75.000€ κατά το φορολογικό έτος 2017
  • Δεν θα εργάζονται σε δημόσιο τομέα και ιδιωτικό τομέα (κατά τη διάρκεια της υποτροφίας)
  • Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νομίμως απαλλαγή ή τυχόν αναβολή κατάταξης

Αναμένεται η προθεσμία.

Για περαιτέρω πληροφορίες, πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο".

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram