Χειριστές μηχανημάτων στο δήμο Ζίτσας

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη την προκήρυξη
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Ζίτσας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα που θέτει η προκήρυξη.

Θα προσληφθούν άτομα εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία υπηρεσίας του δήμου.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε ΕΔΩ και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

 

 

Αναμένεται

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) [Εποχικό Προσωπικό]
1
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ( GRADER) [Εποχικό Προσωπικό]
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram