ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις σε ΕΘΑΑΕ και υπ. Περιβάλλοντος

Θέσεις και κατανομή
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μονίμων μέσω της προκήρυξη 2Ε/2022

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μονίμων μέσω της προκήρυξη 2Ε/2022.

Ο διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων και ειδικότερα:

  • εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) πρώην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και
  • μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Κεντρική Υπηρεσία), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 23 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 8 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Δείτε εδώ περισσότερα

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram