ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν αιτήσεις για μόνιμες θέσεις στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων

Ολόκληρη η προκήρυξη - Πίνακας ειδικοτήτων
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην προκήρυξη 1/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην προκήρυξη 1/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η προθεσμία υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 27 Ιανουαρίου και ώρα 15:00

Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Δείτε την κατανομή των θέσεων:

Ολόκληρη η προκήρυξη:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram