ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα της 2Ε/2019

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Ε/2019  για την πλήρωση 1 θέσης Ελεγκτή Ιατρού Ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από 3 Απριλίου 2020 έως και τις 13 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram