ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα της 1Γ/2015 προκήρυξης

Διορισμός στο υπ. Μεταφορών

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα από τον πίνακα των επιλαχόντων της προκήρυξης 1Γ/2015 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 47 μονίμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του υπουργείου Μεταφορών.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι  υποψήφιοι εμφανίζονται με τον Α.Μ. υποψηφίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram