ΑΣΕΠ: Τα νέα δεδομένα σε αιτήσεις, δικαιολογητικά και προσλήψεις

Η διαδικασία της Ανεξάρτητης Αρχής - Πότε και πώς οι προκηρύξεις

Σε πλήρη υλοποίηση από το ΑΣΕΠ βρίσκεται το νέο πλαίσιο κατάρτισης προκηρύξεων και είναι σημαντικό για τους υποψήφιους επερχόμενων διαγωνισμών να είναι σωστά ενημερωμένοι, γνωρίζοντας ακριβώς τα νέα δεδομένα στην κατάθεση δικαιολογητικών.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά ουσιαστικά ένα ''συμμάζεμα'' με απλούστευση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και συγκέντρωσης δικαιολογητικών από τους υποψηφίους.

Τι να προσέξετε:

  • Όλες οι προκηρύξεις μονίμων ("Κ") του 2019 είναι προσαρμοσμένες στο νέο σύστημα υποβολής υποψηφιοτήτων
  • Ιδιαίτερη προσοχή: Με τροπολογία - ''κλειδί'' του υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί του άρθρου του νομοσχεδίου που αφορά την κατάθεση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους (άρθρο 8), παρέχεται η δυνατότητα στο ΑΣΕΠ να ζητά -αιτιολογημένα- κατάθεση περισσότερων δικαιολογητικών για συγκεκριμένες προκηρύξεις
  • Προβλέπεται να καταθέτουν δικαιολογητικά οι υποψήφιοι που αντιστοιχούν στον αριθµό του συνόλου των θέσεων που προκηρύχθηκαν, προσαυξηµένο κατά 50%

Πότε, πώς οι προκηρύξεις- Ο μήνας της ...''πρόσληψης''

Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού θα διενεργούνται -''αναδρομικά''- βάση πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού.

Οι δημόσιοι φορείς, πλέον, καλούνται να τηρούν ψηφιακό οργανόγραμμα στο οποίο πριν την κατάρτιση διαγωνισμού αναρτούν τις κενές θέσεις προς κάλυψη.

Σημειώστε όμως ότι για κατ εξαίρεση προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό εγκρίνονται εφόσον έχουν όλες επείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και συνοδεύονται από αιτιολογημένο αίτημα. Πάνω σε αυτό κινείται το πολυνομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή προσφάτως ο υπ. Εσωτερικών, κ. Χαρίτσης (ρύθμιση για 3Κ/2018, εποχικούς κ.α.).

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους τα υπουργεία καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προσωπικό για το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων φορέων, ενώ για τις προσλήψεις στους ΟΤΑ συντάσσεται ξεχωριστό αίτημα από το υπουργείο Εσωτερικών.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram