ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δημόσιο χωρίς κανένα προσόν

Σε διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών βρίσκονται (ή αναμένεται να βρεθούν) δέκα προκηρύξεις ΑΣΕΠ (www.asep.gr), για υποψηφίους χωρίς κανένα απολύτως τυπικό προσόν. Στις προκηρύξεις αυτές αίτηση μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι Γυμνασίου – ή ακόμα και Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980 (κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης). ΔΕΙΤΕ: “Ολόκληρες οι προκηρύξεις: Δείτε τις νέες προσλήψεις σε δήμους, … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δημόσιο χωρίς κανένα προσόν.