ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας για 10 ειδικότητες

Ολόκληρη η προκήρυξη (ΦΕΚ)

Προκήρυξη για την πρόσληψη 34 νέων υπαλλήλων στον φορεα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι θέσεις αφορούν επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα υπογράψει σύμβαση εργασίας διάρκειας 3 ετών με δυνατότητα παράτασης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 5/9/2020 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 (17:00).

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Έργων 21
  • Στέλεχος Τμήματος Κέντρων Δεδομένων & Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Μηχανικός Υποδομών Πληροφορικής) 1
  • Στέλεχος Τμήματος Εταιρικής Πληροφοριακής Υποστήριξης 2
  • Στέλεχος Τμήματος Λογιστηρίου 2
  • Στέλεχος Τμήματος Συμβάσεων 1
  • Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού & Χρηματορροών 1
  • Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας 1
  • Στέλεχος Πρωτοκόλλου & Αρχείου 1
  • Στέλεχος Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Εταιρικής Επικοινωνίας 3
  • Στέλεχος Διεύθυνσης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων 1

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram