ΑΣΕΠ: Πώς πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση για 200 νέες προσλήψεις

Προσφέρονται ετήσιες συμβάσεις - Συμμετέχουν υποψήφιοι 7 ειδικοτήτων

Στο... βατήρα εκκίνησης βρίσκεται η νέα προκήρυξη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την πρόσληψη 200 υπαλλήλων στην Υπηρεσία Ασύλου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 25 του ίδιου μήνα. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν από τώρα να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

Για την ορθή και έγκυρη συμμετοχή οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο αίτησης (ΣΟΧ.6). 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή των θέσεων με σειρά προτίμησης. 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να τεκμηριώνουν απόλυτα και με ακρίβεια τις ιδιότητες ή τις γνώσεις που επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτησή του.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Σημειώστε την κατανομή των θέσεων:

  • ΠΕ Πληροφορικής - 3 θέσεις
  • TΕ Λογιστικής - 20 θέσεις
  • ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών - 110 θέσεις
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Διοικητικού) - 20 θέσεις 
  • ΠΕ Πληροφορικής - 3 θέσεις
  • TΕ Νοσηλευτών - 1 θέση
  • ΠΕ Στατιστικών - 4 θέσεις

Η αίτηση και πώς συμπληρώνεται

Το weconsult, σύμφωνα με δηλώσεις των στελεχών του, αναλαμβάνει την πλήρη επαγγελματική προετοιμασία της υποψηφιότητας, όσον αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών, στη μεγιστοποίηση των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος και στη σωστή κατάρτιση του φακέλου.

Το πακέτο αυτό προσφέρεται σε νέα, προνομιακή, τιμή.

Τηλεφωνήστε, τώρα, και κλείστε άμεσα ραντεβού.

Επικοινωνία: 211 955 5050. 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram