ΑΣΕΠ: Πώς οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά (προκηρύξεις "Κ")

Ολόκληρη η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων
Τα ονόματα των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν φάκελο, καθώς και η αποκλειστική προθεσμία υποβολής του θα ανακοινώνεται στο site του ΑΣΕΠ

Σαφή εικόνα για την διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για όλες τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού "Κ" παρέχει η πρώτη προκήρυξη του 2019 (1Κ/2019).

Η διαδικασία είναι ακριβώς αυτή που αποκάλυψε με πρόσφατο δημοσίευμα το workenter.

Σημειώστε:

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά τον συνήθη τρόπο στον κόμβο του ΑΣΕΠ
  • Η προκήρυξη δημοσιεύει μία μόνο προθεσμία, αυτής της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
  • Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικά) με όλες τις νομικές συνέπειες που απορρέουν από ψευδή στοιχεία
  • Το ΑΣΕΠ δημιουργεί μία κατάταξη υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και καλεί υποψηφίους να υποβάλλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά
  • Θα καλείται αριθμός υποψηφίων ίσος με τον διπλάσιο αριθμό των θέσεων. Δηλαδή στην περίπτωση της 1Κ/2019 για τις 12 θέσεις θα κληθούν 24 υποψήφιοι
  • Τα ονόματα των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλλουν φάκελο, καθώς και η αποκλειστική προθεσμία υποβολής του θα ανακοινώνεται στο site του ΑΣΕΠ
  • Εάν το ΑΣΕΠ δεν βρει μέσα στον κατάλογο (π.χ. των 24 ατόμων) σωστή αίτηση, θα ξανακαλέσει νέους υποψηφίους να υποβάλλουν φάκελο
  • Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έτοιμος την ημέρα ακριβώς που υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση

Πατήστε του κουμπί "Δείτε το έγγραφο" και διαβάστε το σημείο που περιγράφει τη νέα διαδικασία.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram