ΑΣΕΠ: Ποιοί θα λάβουν μήνυμα για διορισμό (προκηρύξεις "Κ")

Αρχίζει η εφαρμογή του νέου συστήματος

Ξεκινά με την προκήρυξη 2Κ/2019 η εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής των υποψηφίων σε μόνιμη θέση.

Οι υποψήφιοι στο εξής, υποβάλλουν μόνο την ηλεκτρονική αίτηση και αναμένουν την ειδοποίηση από το ΑΣΕΠ για την αποστολή των δικαιολογητικών.

Σημειώστε την κρίσιμη λεπτομέρεια: Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κορυφαίο στέλεχος του ΑΣΕΠ τόνιζε στο workenter ότι "οι υποψήφιοι από τους οποίους θα ζητηθούν δικαιολογητικά έχουν, πλέον, 50% πιθανότητες διορισμού".

Τα νέα δεδομένα έχουν ως εξής:

  • Το ΑΣΕΠ με ανάρτηση πίνακα στο site ή προσωπική ενημέρωση θα ανακοινώσει ποιοί υποψήφιοι οφείλουν να του στείλουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά
  • Ο αριθμός όσων ειδοποιηθούν θα είναι διπλάσιος από τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης. Δηλαδή, για την 2Κ/2019 θα ειδοποιηθούν 2.232 υποψήφιοι (1.116 θέσεις Χ 2)
  • Η λίστα με τους 2.232 που θα ειδοποιηθούν προκύπτει από τον πίνακα κατάταξης, όπως αυτός διαμορφώνεται από τα δηλωθέντα των υποψηφίων στις αιτήσεις
  • Ο φάκελος θα πρέπει να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ με συστημένη επιστολή εντός προθεσμίας που θα αναφέρεται στην ανακοίνωση

Λύνουμε την απορία: Γιατί το ΑΣΕΠ δεν ανοίγει όλους τους φακέλους, μπορεί κάποιος από τους επόμενους να διορίζεται.

Απάντηση: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διορίζεται.

Ένα παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι ένας φορέας ζητά 10 υπαλλήλους και κατατέθηκαν 35 αιτήσεις. Στο ΑΣΕΠ θα στείλουν φάκελο οι 20 πρώτοι στον πίνακα κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα. Το ΑΣΕΠ ανοίγει έναν - έναν τους 20 φακέλους με τη σειρά, όπως είπαμε, των μορίων που δήλωσαν. Εγκρίνει - απορρίπτει, εγκρίνει - απορρίπτει. Όταν βρει το 10ο υποψήφιο σταματά τον έλεγχο. Μπορεί ο 11ος υποψήφιους του οποίου ο φάκελος δεν ανοίχθηκε να απειλήσει τον 10ο; Κατηγορηματικά, όχι. Και αν ακόμη τα δηλωθέντα του 11ου είναι όλα σωστά, είναι (και παραμένει) 11ος. Δηλαδή, ο 11ος υποψήφιος βρίσκεται "από κάτω", (έχει λιγότερα μόρια), από τον 10ο ελεγμένο. Τα ίδια, πολύ περισσότερο, ισχύουν για τον 12ο, τον 13ο, 14ο κλπ. υποψήφιο στον πίνακα κατάταξης.

Σημείωση: Τα στατιστικά λένε ότι το ΑΣΕΠ με υπερβάσεις κατά 30% του αριθμού των θέσεων βρίσκει διοριστέους. Δηλαδή, στο παράδειγμά μας, ανοίγοντας για τις 10 θέσεις 13 φακέλους έχει βρει τους 10 διοριστέους. Αν το ΑΣΕΠ ζητάει διπλάσιους φακέλους από τον αριθμό των θέσεων, είναι μόνο για λόγους ασφαλείας (να μην ξαναζητά αποστολή επιπλέον φακέλων αν χρειαστούν με νέα ανακοίνωση).

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram