ΑΣΕΠ: Ποιοι αποκλείονται από τους διαγωνισμούς

Ποιους αφορά

Τον πίνακα αποκλειόμενων από διαγωνισμό πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ.

Στις επίσημες ανακοινώσεις, αναφέρονται και οι αρχικοί πίνακες κατάταξης.

Συγκεκριμένα:

Προκήρυξη 5Ε/2021 (Κωδικοί θέσεων: 10031, 10032, 10033, 10034)

"Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων για τυπικούς λόγους στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021 (Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α.Σ.Ε.Π./19.07.2021) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού, στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ)», με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στα γνωστικά αντικείμενα:

«Βιοεπιστήμες με εξειδίκευση στη Νευροβιολογία» (κωδικός θέσης 10031),

«Βιολογία με εξειδίκευση στη Μοριακή Βιολογία των Ιογενών Λοιμώξεων του Ανθρώπου» (κωδικός θέσης: 10032),

«Βιοεπιστήμες με εξειδίκευση στη Μοριακή και Κυτταρική Νευροανοσολογία» (κωδικός θέσης: 10033) και

«Βιοεπιστήμες με εξειδίκευση στη Μοριακή Βιολογία ή Νευροβιολογία» (κωδικός θέσης 10034).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους αρχικούς πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. εντός της ορισθείσας από την Επιτροπή Επιλογής προθεσμίας, ήτοι από την 21η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο ώρα 8.00 έως και την 30η Ιανουαρίου 2023, ημέρα  Δευτέρα ώρα 14.00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

 Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων."

Προκήρυξη 5Ε/2021 (Κωδικοί θέσεων: 10001, 10003, 10004, 10005)

"Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5E/2021 (ΦΕΚ.38/19.07.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού, στο νητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»), στα γνωστικά αντικείμενα: α. «Βιοεπιστήμες» (κωδικός θέσης: 10001), β. «Βιοχημεία με εξειδίκευση στην Επιμέλεια Βάσεων Βιολογικών Δεδομένων» (κωδικός θέσης: 10003), γ. «Βιοεπιστήμη με εξειδίκευση στη Διαγονιδιακή Τεχνολογία Στελεχών Ποντικού» (κωδικός θέσης: 10004) και δ. «Τεχνολόγος Βιολογικών εν γένει Επιστημών με εξειδίκευση στις Μεθόδους Μικροέγχυσης DNA και Εμβρυικών Βλαστικών Κυττάρων σε Έμβρυα Ποντικού» (κωδικός θέσης: 10005).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους αρχικούς πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. εντός της ορισθείσας από την Επιτροπή Επιλογής προθεσμίας, από την 21η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο ώρα 8:00 έως και την 27η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων."

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram