ΑΣΕΠ: Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων της προκήρυξης 6Κ/2018

Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων κατά τις υγειονομικές εξετάσεις και τις αθλητικές - ψυχοτενικές δοκιμασίες της προκήρυξης 6Κ/2018 δημοσιοποίησε το ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση,

στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22.05.2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/17.4.2021) «Ρυθμίσεις θεμάτων στελέχωσης υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής», το ΑΣΕΠ αναρτά πίνακα με τους υποψήφιους των κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης, που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και αποκλείστηκαν στις υγειονομικές εξετάσεις καθώς και στις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες που έχουν διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Παράλληλα, προς το σκοπό εφαρμογής του άρθρου 72 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/17.4.2021), το ΑΣΕΠ αποστέλλει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα στοιχεία των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα διοριστέων και αποκλείστηκαν κατά τις ανωτέρω δοκιμασίες.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση των ως άνω δοκιμασιών για την κάλυψη των προκηρυχθεισών θέσεων που παραμένουν κενές.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη (σελ. 673), ένσταση κατά των αποτελεσμάτων των υγειονομικών εξετάσεων καθώς και αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών δεν επιτρέπεται.

Δείτε τους πίνακες του ΑΣΕΠ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram