ΑΣΕΠ: Όλα τα δεδομένα για 251 μονίμους στο ΕΑΠ (18 ειδικότητες)

Κριτήρια, διαδικασία - Ποιοι ''κερδίζουν'' ειδική μοριοδότηση

Πλήρης θα πρέπει να θεωρείται η διαμόρφωση του τελικού κειμένου της νέας προκήρυξης των 251 μονίμων θέσεων στο Ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Ο διαγωνισμός θα ''ενεργοποιηθεί'' μέσω ΑΣΕΠ μετά την αποστολή του προσχεδίου που θα περιλαμβάνει τα ''ιδιαίτερα'' χαρακτηριστικά για τα απαιτούμενα προσόντα κάθε θέσης. 

Σημειώστε τα δεδομένα:

  • Λόγω έκτακτων αναγκών στελέχωσης του ΕΑΠ για την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του, θεσπίζεται κριτήριο ''ειδικής εμπειρίας''. Ορίζεται πρόσθετο προσόν διορισμού 24μηνης εξειδικευμένης εμπειρίας στις κατηγορίες ΠΕ και TE
  • Επιπλέον, στο ''μπλοκάκι'' του ΑΣΕΠ καταγράφεται η έξτρα μοριοδότηση της εξειδικευμένης εμπειρίας στις κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ, κατηγορίες προσωπικού για τις οποίες λόγω αντικειμένου δεν τίθεται η αυστηρότερη προϋπόθεση της εξειδικευμένης εμπειρίας ως πρόσθετου αναγκαίου προσόντος

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού, για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ και TE, η εμπειρία σε θέματα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης εξ αποστάσεως προγραμμάτων. Σε περίπτωση, που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών, τότε αρκεί η εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών.

Ειδικές κατηγορίες

Ποσοστό των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΥΕ κατά ειδικότητα καλύπτεται από υποψηφίους ειδικών κατηγοριών. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές.

''Ειδική'' μοριοδότηση (ΔΕ, ΥΕ)

Ειδικά για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ, αν η εμπειρία έχει αποκτηθεί σε υποστήριξη εξ αποστάσεως προγραμμάτων που παρέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (εξειδικευμένη εμπειρία) αυτή μοριοδοτείται με 20 μονάδες και μέχρι 36 μήνες για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων ΔΕ και ΥΕ.

Για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ και TE, στις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία ως τυπικό προσόν διορισμού πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης αυτής εμπειρίας, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram