ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της 1Γ/2015

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής - 47 θέσεις

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Γ/2015, η οποία αφορά στην πρόσληψη 47 υπαλλήλων στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή προέβη - μετά τους απαραίτητους ελέγχους - στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση τακτικού προσωπικού.

Οι θέσεις αφορούν υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και κλάδου «Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας» της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 13 Νοεμβρίου 2018 έως και την  Πέμπτη 22  Νοεμβρίου 2018.

Στην ένσταση, που πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως, επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. 

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» (e−παράβολο), στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, είτε από Δημόσιο Ταμείο.

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ στην ακόλουθη διεύθυνση, ως εξής: Α.Σ.Ε.Π., Ένσταση για την διαδικασία πλήρωσης θέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας  από Επιλαχόντες της Προκήρυξης 1Γ/2015, T.Θ. 14 308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Πατήστε ΕΔΩ και δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση, μαζί με τους πίνακες των προσωρινά διοριστέων.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram