ΑΣΕΠ: Εγκρίθηκαν νέες προσλήψεις σε δήμους και ΔΕΥΑ

Ολόκληρες οι αποφάσεις
Νέες προσλήψεις σε δήμους και ΔΕΥΑ εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών.

Νέες προσλήψεις σε δήμους και ΔΕΥΑ εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών. 

Οι 100 νέες θέσεις αφορούν φορείς σε όλη τη χώρα.

Η επιλογή θα γίνει από τους δήμους και τις ΔΕΥΑ με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.

Πολύ σημαντικό ρόλο στις προκηρύξεις ορισμένου χρόνου διαδραματίζουν τα κοινωνικά κριτήρια.

Αυτά είναι:

  • Χρόνος ανεργίας (έως 800 μονάδες)
  • Πολύτεκνος ή παιδί πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για κάθε παιδί)
  • Τρίτεκνος ή παιδί τρίτεκνης οικογένειας (40 μονάδες για κάθε παιδί)
  • Ανήλικα παιδιά (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα-50 για το τρίτο)
  • Γονέας ή παιδί μονογονεϊκής οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
  • Βαθμός Βασικού τίτλου (για την κατηγορία ΔΕ ο συντελεστής είναι ο βαθμός μας επί 20 και για ΠΕ-ΤΕ ο βαθμός του πτυχίου επί 40)
  • Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
  • Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται επί “3”)
  • Αναπηρία γονέα, παιδιού, αδελφού ή συζύγου (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται επί “2”)

Δείτε τις εγκριτικές αποφάσεις:

 Διαβάστε επίσης:
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram