ΑΣΕΠ: Εγκρίθηκαν 977 προσλήψεις από το υπ. Εσωτερικών

Ολόκληρη η κατανομή
Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών σε δήμους και ΟΤΑ Α' βαθμού. Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν 977 νέους υπαλλήλους.

Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών σε δήμους και ΟΤΑ Α' βαθμού. Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν 977 νέους υπαλλήλους.

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ανά φορέα, αφού πρώτα λάβουν την έγκριση του ΑΣΕΠ και αφορούν 8μηνες, 9μηνες ή 11μηνες συμβάσεις με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). 

Αυτά είναι:

Κριτήρια Μόρια
Βαθμός απολυτηρίου Βαθμός Χ 20
Χρόνος ανεργίας έως 800
Πολύτεκνοι (από 4 παιδιά και πάνω) 50 ανά τέκνο
Τρίτεκνοι 40 ανά τέκνο
Μονογονεϊκές οικογένειες 50 ανά τέκνο
Εμπειρία 420(*
Αναπηρία υποψηφίου (από 50% και πάνω) Ποσοστό Χ 3
Αναπηρία γονέα ή αδερφού (60% και πάνω) Ποσοστό Χ 2

(*) Η συνολική βαθμολογία στο κριτήριο της εμπειρίας ενδέχεται να διαφέρει από προκήρυξη σε προκήρυξη (ΣΟΧ).

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την εγκριτική απόφαση.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram