ΑΣΕΠ: Αλλάζουν όλα στις αιτήσεις για μονίμους

Τι πρέπει να προσέξετε
Το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr έχει ενημερωθεί για τις αλλαγές

Τα "πάνω - κάτω" στη διαδικασία συμπλήρωσης αιτήσεων μόνιμου προσωπικού φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις.

Οι αλλαγές αφορούν στα πάγια στοιχεία της αίτησης, επηρεάζοντας άμεσα τη δημιουργία Μητρώου.

Οι αλλαγές αφορούν τους τίτλους σπουδών, απόδειξη εμπειρίας, μεταπτυχιακά, γλωσσομάθεια, γνώση χειρισμού Η/Υ.

Οι νέες ρυθμίσεις εντοπίζονται τόσο ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομμιστούν όσο και στον τρόπο απόδειξης των προσόντων.

Ανακοίνωση workenter.gr

To workenter.gr με ανακοίνωσή του επισημαίνει:

"Το νέο ΦΕΚ με τις αλλαγές στις αιτήσεις δημιουργεί νέα δεδομένα στους υποψηφίους. Εμπεριέχει αλλαγές σε σημαντικά θέματα, αλλά και σε λεπτομέρειες που μπορούν να οδηγήσουν τους υποψηφίους σε λάθη. Ολόκληρο το δυναμικό του workenter.gr που ασχολείται με τη συμπλήρωση αιτήσεων και Μητρώου έχει ενημερωθεί για αυτές τις αλλαγές. Οι αιτήσεις μόνιμου προσσωπικού στο εξής θα συμπληρώνονται με βάση τα νέα δεδομένα που θέτει το ΑΣΕΠ".

Τι αλλάζει

Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο των αιτήσεων. Το workenter.gr καταγράφει ορισμένες από τις αλλαγές που αφορούν χιλιάδες υποψηφίους. Αυτές είναι:

  • Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών χωρίς να αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση που ζητείται από την προκήρυξη πρέπει να καταθέσουν μαζί πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Τμήματος που να προκύπτει η κατεύθυνση ή ειδίκευση που ζητείται.
  • Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν από Ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1/5/2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία, ενώ για τα πτυχία που έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
  • Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων:

Π.Ε. – Νοσηλευτικής – Ιατρικής – Οδοντιατρικής – Φαρμακευτικής και Αρχιτέκτονας

Τ.Ε. Νοσηλευτικής και Μαιευτικής που έχουν εκδοθεί από Κράτη – Μέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξη αναγνώρισης αλλά δεν εξαιρούνται από την προσκόμιση πράξης για την  βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.

  • Για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών integrated master απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ)
  • Η εμπειρία για θέσεις Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωπόνου, Κτηνιάτρου – Ιχθυολόγου – Γεωλόγου – Δασολόγου) προσμετράται πριν και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης ότι πληροί τις προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα,  χρόνος εμπειρίας μετά την λήψη του πτυχίου μέχρι και 29/06/2002 προσμετράται γιατί μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν ήταν απαιτητή η άδεια άσκησης επαγγέλματος καθώς και από 30/06/2002 χρόνος εμπειρίας προσμετράται εφόσον έχει διανυθεί με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Το ίδιο ισχύει και για την ειδικότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού, δηλαδή χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί μετά την λήψη του πτυχίου μέχρι και 31/12/1998 λαμβάνεται υπόψη χωρίς άδεια Λογιστή και χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 1/1/1999 και μετά λαμβάνεται υπόψη μόνο με την κατοχή αδείας Λογιστή – Φοροτεχνικού.

  • Το κριτήριο ηλικίας κατάταξης για τους υποψηφίους κατηγορίας ΥΕ αυξήθηκε από 30 ετών σε 32 ετών.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ, πατώντας ΕΔΩ

Σας ενδιαφέρει:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram