ΑΣΕΠ: Αιτήσεις τώρα για θέσεις εργασίας στο Ρέθυμνο

Ολόκληρη η προκήρυξη
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022.

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για 22 θέσεις εργασίας στο δήμο Ρεθύμνης.

Θα προσληφθούν άτομα Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότητες

  • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
  • ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμων Παιδοκόμων
  • ΔΕ Μάγειρες
  • ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρεθύμνης, Μαρκέλλου 25, Τ.Κ.74100-Ρέθυμνο, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28310 54626 εσωτ. 22).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη:

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram