ΑΣΕΠ: Αιτήσεις τώρα για μόνιμες προσλήψεις σε μεγάλους φορείς της χώρας (Έγγραφο)

Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται από την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, η νέα προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ (asep.gr), με αριθμό 4Κ/2023. Ποιους αφορά. Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 4Κ/2023 αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. ΑΣΕΠ 4Κ/2023: Ποιοι … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΣΕΠ: Αιτήσεις τώρα για μόνιμες προσλήψεις σε μεγάλους φορείς της χώρας (Έγγραφο).