ΑΣΕΠ: Αίτημα για 251 μόνιμες θέσεις από το ΕΑΠ - Αποκλειστικό

Θα προσληφθεί προσωπικό 18 διαφορετικών ειδικοτήτων

Επίσημο αίτημα για την πρόσληψη 251 μονίμων υπαλλήλων απέστειλε στο ΑΣΕΠ το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Το αίτημα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες προερχόμενες από το Πανεπιστήμιο, εμπεριέχει κατανομή θέσεων και τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ειδικότητα.

Σημειώστε ότι ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος έκδοσης της προκήρυξης

Η διαδικασία επιλογής των νέων υπαλλήλων θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ (προκήρυξη «Κ»).

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (30.1.2019), προβλέπονταν η σύσταση οργανικών 251 οργανικών θέσεων, κατανεμημένες σε 18 ειδικότητες.

  Αυτές είναι:

  • ΠΕ Διοικητικών (100 θέσεις)
  • ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων (13 θέσεις)
  • ΠΕ Πληροφορικής (13 θέσεις)
  • ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (3 θέσεις)
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Η/Υ (13 θέσεις)
  • ΠΕ Μηχανικών (15 θέσεις)
  • ΠΕ Μαθηματικών (10 θέσεις)
  • ΠΕ Οικονομικού (5 θέσεις)
  • ΠΕ Νομικών/Πολιτικών Επιστημών (4 θέσεις)
  • ΠΕ Ιατρών (1 θέση)
  • ΠΕ Ψυχολόγων (4 θέσεις)
  • ΤΕ Διοικητικού (23 θέσεις)
  • ΤΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (4 θέσεις)
  • ΤΕ Πληροφορικής (5 θέσεις)
  • ΔΕ Διοικητικού (16 θέσεις)
  • ΔΕ Τεχνικών (5 θέσεις)
  • ΔΕ Κλητήρων/Γενικών Καθηκόντων (10 θέσεις)
  • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (5 θέσεις)
  crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram