ΑΣΕΠ: Αυτή είναι η επόμενη προκήρυξη μονίμων

Ύστερα από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις -κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού θέσεων και εμπλεκόμενων φορέων- το ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είναι έτοιμο να αποστείλει για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο την επόμενη προκήρυξη μονίμων. Αυτή, θα είναι η προκήρυξη των νοσοκομείων με αριθμό 5Κ/2023 για την πρόσληψη 776 μονίμων, κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Με βάση νεώτερες πληροφορίες, όπως ισχύουν … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΣΕΠ: Αυτή είναι η επόμενη προκήρυξη μονίμων.