ΑΣΕΠ 9Κ/2018: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων

Η επίσημη ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ για 28 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο πρώην Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και νυν Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Πατήστε τον ενεργό σύνδεσμο και δείτε τα αποτελέσματα

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram