ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Νέα πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών

Δείτε τους πίνακες
Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν ηλεκτρονικά δικαιολογητικά

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 9 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) σύμφωνα με την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2020.

Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίοι, έπονται  στους πίνακες κατάταξης με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στο Β’ στάδιο αρχίζει Παρασκευή 28 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε τους πίνακες των υποψηφίων.

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram