ΑΣΕΠ 6Κ/2023: Αυτή είναι η καλύτερη προκήρυξη μονίμων για αποφοίτους Λυκείου

Η καλύτερη προκήρυξη μονίμων, αυτή την περίοδο, για αποφοίτους Λυκείου (κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) είναι η 6Κ/2023 (160 θέσεις στα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης). Οι λόγοι είναι οι εξής: 1) Γίνονται δεκτά όλα τα απολυτήρια Λυκείου. 2) Για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού δεν απαιτείται η γνώση αγγλικής γλώσσας. 3) Διατίθεται σημαντικός αριθμός … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΣΕΠ 6Κ/2023: Αυτή είναι η καλύτερη προκήρυξη μονίμων για αποφοίτους Λυκείου.