ΑΣΕΠ – 6Κ/2022: Δημοσιεύεται η προκήρυξη από μέρα σε μέρα

Ειδικότητες - Προσόντα
Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν το τελευταίο 10ήμερο του Αυγούστου

Η πρώτη προκήρυξη μονίμων του Αυγούστου αναμένεται από μέρα σε μέρα να σταλεί από το ΑΣΕΠ για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Πρόκειται για την προκήρυξη των 66 μονίμων στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΑΣΕΠ, η προκήρυξη θα σταλεί τώρα για δημοσίευση και οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν το τελευταίο 10ήμερο του Αυγούστου.

Με τη νέα προκήρυξη ενισχύονται οι ακόλουθοι φορείς:

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος
  • Πράσινο Ταμείο
  • Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.
  • Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

 

Ειδικότητες

Οι θέσεις αφορούν μηχανικούς διαφόρων ειδικεύσεων, διοικητικούς και πτυχιούχους Πληροφορικής.

Ουσιαστικά, η προκήρυξη απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Τα κριτήρια για την επιλογή τα οποία αποδίδουν κρίσιμα μόρια είναι:

  • Βαθμός πτυχίου
  • Δεύτερος τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας
  • Ενδεχόμενα μεταπτυχιακά
  • Εμπειρία (απλή)
  • Γνώση ξένων γλωσσών
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Σημειώστε ότι η εμπειρία γίνεται αποδεκτή είτε αποκτήθηκε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Αποδίδει 7 μόρια ανά μήνα, έως 84 μήνες, δηλαδή συνολικά 588 μόρια.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram