ΑΣΕΠ: 4.437 αιτήσεις για 122 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού με την 5Κ/2022

Επίσημα στοιχεία
Δημοσιεύθηκαν τα επίσημα στοιχεία της προκήρυξης 5Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 122 μονίμων στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Δημοσιεύθηκαν τα επίσημα στοιχεία της προκήρυξης 5Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 122 μονίμων στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2022 του ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 42/τ. Α.Σ.Ε.Π./05.07.2022) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 4.437 αιτήσεις.

Επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 5Κ/2022 από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στατιστικά Στοιχεία Προκήρυξης 5Κ/2022

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram