ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 4.276 μόνιμες προσλήψεις

Εκδόθηκε το ΦΕΚ της μεγάλης προκήρυξης 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ για 4.276 μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του δημοσίου. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ αρχίζει στις 27 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμό τους κρίνεται με βάση … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 4.276 μόνιμες προσλήψεις.