ΑΣΕΠ 2Κ/2021: Πλήρωση θέσεων από επιλαχόντες

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Γνωστοποιείται η πλήρωση εννέα θέσεων τακτικού προσωπικού των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ στο Α.Σ.Ε.Π., χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2021 (ΦΕΚ 9/2021, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η πλήρωση των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2021 των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. θέσεων 502, 503 και 508) και ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ (κωδ. θέσης 702), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει εφόσον έχουν κληθεί  ή πρόκειται να υποβάλουν, εάν κληθούν και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους.

Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (14/4/2021) στην ανωτέρω προκήρυξη, δεν εξετάζονται.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων υποψηφίων, από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram