ΑΣΕΠ (2Κ/2019): Tι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι ΥΕ

Το workenter "ξεκλειδώνει" (με 5 βήματα) τα "μυστικά" της προκήρυξης
Όσοι έχουν ανεργία, καλό είναι μαζί με τη βεβαίωση να εκδώσουν και το αποδεικτικό ανανέωσης της κάρτας

Το workenter ανοίγει τον φάκελο της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) για την προκήρυξη 2Κ/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις ΥΕ οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, όταν αυτή ανοίξει στον κόμβο του ΑΣΕΠ.

Σημειώστε τα SOS:

(1) Προσοχή στην ηλικία. Αποτελεί κριτήριο επιλογής. Στην ηλεκτρονική αίτηση που θα ανοίξει θα υπάρχει -κατά πάσα πιθανότητα- πεδίο, (κουτάκι), όπου οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν την ηλιακή ομάδα στην οποία ανήκουν, προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Μοριοδοτούνται όσοι είναι από 20 έως 30 ετών. 

(2) Όλοι οι υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν ακριβώς τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται στην προκήρυξη: Απολυτήριο Γυμνασίου ή -για όσους αποφοίτησαν έως και το 1980- απολυτήριο Δημοτικού. 

(3) Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ μπορούν να συμμετάσχουν ταυτόχρονα και για ορισμένες θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα επικουρικά και επιπρόσθετα προσόντα για τις θέσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από τις 2 Μαίου έως τις 17 του ίδου μήνα. 

(4) Προσοχή: Στην προκήρυξη 2Κ/2019 οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονική αίτηση. Τα δικαιολογητικά τα συγκεντρώνουν αλλά δεν τα αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ. Θα τα αποστείλουν μόνο εφόσον κληθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή με σχετική ανακοίνωση.

(5) Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ έως και την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (17/5). Σημαντικό: Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, εάν δεν υπάρχουν μεταβολές, δεν έχουν ημερομηνία λήξεως.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram