ΑΣΕΠ (2Κ/2019): Δείτε τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι - Υγεία

Τρία σημεία "κλειδιά"

Χιλιάδες αιτήσεις αναμένονται για την προκήρυξη 2Κ/2019 (νοσοκομεία), που σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του workenter θα αρχίσει το πρώτο 10ήμερο του ερχόμενου μήνα, πιθανότατα στις 9 Απριλίου.

Στελέχη που εξειδιεκύονται στην "αποκωδικοποίηση" των προκηρύξεων υπογράμμιζαν στο workenter τρία σημεία "κλειδιά" που αφορούν, αποκλειστικά, στους τίτλους σπουδών.

Σημειώστε:

(1) Ο πρώτος τίτλος σπουδών θα πρέπει είναι αυτός για τον οποίο εξεδόθη η άδεια άσκησης επαγγέλματος

(2) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών (εάν υπάρχει) θα πρέπει να ανήκει στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα με τον πρώτο. Δηλαδή εάν κάποιος είναι Νοσηλευτής ΔΕ δεν μπορεί να δηλώσει ως δεύτερο τίτλο σπουδών πτυχίο ΠΕ Νοσηλευτικής

(3) Για την ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτή απαιτείται η κατοχή ταυτότητας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ)

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram